Mesto 2022. 09. 14.

Nemocnica AGEL Komárno už tretíkrát tento rok umožnila darovanie krvi v sobotu

Nemocnica AGEL Komárno má vďaka nezištnej pomoci dobrovoľným darcom krvi, ktorí prišli v sobotu mimoriadne darovať krv zásoby pre tých pacientov, ktorí majú pred sebou náročné operácie, alebo ktorí utrpeli vážne úrazy.   Hematologicko-transfúziologické oddelenie zorganizovalo sobotné darovanie už po tretíkrát v tomto roku. Tieto odbery sú organizované pre darcov krvi, ktorí pracujú mimo mesto  a nevedia prísť darovať krv  v pracovných dňoch, alebo pre tých, ktorým tento deň viacej vyhovuje pre  ich každodenné pracovné povinnosti.

V sobotu prišlo na Hematologicko-transfúziologické oddelenie Nemocnice AGEL Komárno darovať krv 20 dobrovoľných darcov. Každý jeden musel absolvovať vyšetrenie krvi a zistenie aktuálneho zdravotného stavu. Nemocnica si tak doplnila zásoby krvi pre najbližšie obdobie.

„Pre našu nemocnicu je každý jeden bezpríspevkový  darca dôležitý. Zdravotníci  si uvedomujú mimoriadnu potrebu transfúznych liekov, preto aj naši zamestnanci sú ochotní hoci aj vo voľnom čase prísť vyšetriť darcov, odoberať krv a následne vyrobiť potrebné transfúzne prípravky, aby sme mali dostatočné zásoby krvi pre našu aj pre okolité nemocnice. Úloha ľudskej krvi je nezastupiteľná, preto si ceníme každú pomoc,“ hovorí primárka Oddelenia hematológie a transfuziológie MUDr. Enikö Radi.

Darovanie krvi je prejavom solidarity. Nezištne darovaná krv vracia nádej a život miliónom ľudí na svete. Neoceniteľným prínosom bezpríspevkového darcovstva je zabezpečenie zdravotníckych zariadení dostatočným množstvom transfúznych liekov. Darcovstvo krvi je v prvom rade humanitárny čin, darca chce pomôcť chorému, veľakrát aj rodine, blízkym, ktorí sú odkázaní  na túto liečbu. Zároveň ale má možnosť si skontrolovať svoj zdravotný stav a nakoniec po odbere zisťuje, že sa cíti veľmi dobre.

Mnohí vedci tvrdia, že pravidelní darcovia krvi sú zdravší ako „nedarcovia“. Spôsobuje to práve fakt, že sa organizmus  regeneruje  rýchlejšie  po odbere krvi,  je to ako znovuzrodenie.