Mesto 2021. 10. 28.

Nemocnica AGEL Komárno začala cvičiť s detičkami Vojtovu reflexnú metódu

Nemocnica AGEL Komárno v rámci snahy rozširovať škálu svojich služieb začala s využívaním Vojtovej reflexnej terapie. Ide o špecifické rehabilitačné neurofyziologické cvičenie určené pre bábätká, ktoré sú predčasne narodené, alebo je u nich podozrenie na oneskorený vývoj.

Vojtova reflexná terapia patrí k najznámejším a najúčinnejším metódam, ktoré sa využívajú pri všetkých poruchách funkcie pohybového a nervového systému. ,,Snažíme sa už u najmenších detí odblokovať nepoužívané a tým oslabené svaly a podnietiť centrálny nervový systém k činnosti.  Cieľom je prebudiť spiace svaly a pripomenúť mozgu ich existenciu, v tom spočíva aj hlavný princíp, kedy ešte nezrelému mozgu nasilu vnútime, aby začal vykonávať správne pohybové vzorce,“ hovorí Mgr. Veronika Kurčíková, vedúca fyzioterapeutka Nemocnice AGEL Komárno.

Práve Vojtova metóda je spôsob, ktorým sa tento cieľ dosahuje nepriamo – reflexne, a preto ju nazývame aj reflexnou lokomóciou. Komárňanská nemocnica uvedenú metódu začala využívať v septembri, a to vďaka vyškolenej terapeutke Mgr. Karin Volárikovej.  Rodičia teda majú možnosť sa už v nemocnici s touto metódou oboznámiť, vidieť, ako sa praktizuje a ďalej s detičkami cvičiť v rámci svojich možností doma. ,,Táto terapia podporuje vývoj samostatného pohybu, vývoj aktivity v procese dozrievania nervovo svalového aparátu, vývoj skúseností v priestore a obratnosť pohybov. Dieťa u nás absolvuje neurologické, rehabilitačné a kineziologické vyšetrenie, v rámci ktorého sledujeme rast, držanie a symetriu tela, voľné pohyby, cielené pohyby, symetriu reakcií v polohových testoch, reakcie na zmenu polohy, svalové napätie. Po absolvovaní komplexnej diagnostiky vypracujeme metodický návrh vo výcviku pohybu zostavený na mieru dieťatka,“ vysvetľuje Mgr. K. Voláriková.

Terapia je vhodná  pre deti s poruchami centrálneho a periférneho nervového systému, ohrozené poruchou psychomotorického vývinu, s centrálnou koordinačnou poruchou, s vrodenými deformitami, s pôrodným poranením, v stave po zakrvácaní do hlavičky, so zvláštnym postavením nožičiek či asymetriou na tvári a končatinách.

Zdroj: Agel SK