Mix 2019. 04. 15.

Nemocnica Komárno prevzala desať monitorov dychu od darcu, ktorý podporuje slovenské nemocnice

Nemocnica Komárno prevzala od Nadácie Križovatka do užívania monitory dychu. Vďaka tomuto daru má v súčasnosti každý novorodenec na Novorodeneckom oddelení k dispozícii tento prístroj, ktorý zamestnancom signalizuje poruchy dýchania, ktoré by mohli ohroziť život novorodencov.  

V Nemocnici Komárno má každý novorodenec monitor dychu Baby Sense II.  „ Monitory dychu Baby Sense II. slúžia na rozpoznanie porúch dýchania. Ak sa dýchanie zastaní na viac ako 20 sekúnd, alebo ak sa frekvencia dychu zníži pod hranicu 10 dychov za minútu, spustí sa zvuková aj svetelná signalizácia monitoru. Monitor dychu teda nezabráni vzniku respiračných problémov, upozorní však na ich výskyt a dá tak deťom šancu na život,“ dodala MUDr. Ingrid Moravcová, vedúca lekárka Novorodeneckého oddelenia.

„Veľmi si ceníme dlhoročnú spoluprácu s Nadáciou Križovatka, vďaka ktorej môžeme poskytnúť našim najmenším deťom narodeným v komárňanskej pôrodnici spokojný spánok. Kvalitná starostlivosť na novorodeneckom oddelení je prvoradá naša úloha “ uviedol Mgr. Miroslav Jaška, MPH riaditeľ Nemocnice Komárno.

Ťažiskovým zmyslom projektu „Mamička, dýcham“ je pomáhať vybaviť slovenské nemocnice    a ich pôrodnícke a novorodenecké oddelenia monitormi dychu Babysense. Cieľom je, aby bolo monitorom dychu vybavené každé lôžko pre novorodencov a dojčatá. Druhou časťou poslania projektu je zriaďovanie a prevádzka výpožičných miest pri novorodeneckých a pôrodníckych oddeleniach nemocníc, kde si rodičia novo narodených detí môžu pri odchode domov monitor dychu požičať, aby aj doma mohli pokojne spať s vedomím, že dych ich dieťatka stráži monitor dychu.

Monitor dychu BabySense je historicky prvým výrobkom na svete tohto druhu. Po dobu 30 rokoch svojej existencie prešiel mnohými úpravami a je neustále modernizovaný tak aby spĺňal náročné klinické skúšky. Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv je registrovaný ako zdravotnícka pomôcka.

Nadácia Križovatka je mimovládna nezisková organizácia, ktorá od roku 2008 šíri ako jediná v SR povedomie o Syndróme náhleho úmrtia dojčiat (SIDS) a o možnostiach ochrany ohrozených detí do 1 roku veku. Vďaka darcom a sponzorom pomáha vybaviť slovenské nemocnice a pôrodnice monitorom dychu. Tento monitor dychu nielen stráži zástavu dychu, ale tiež apnoe pauzy, a akékoľvek nepravidelnosti dychu dieťatka a okamžite spustí alarm, aby privolal pomoc rodiča, ktorý môže v prípade potreby včas poskytnúť dieťaťu prvú pomoc.