Mix 2019. 05. 17.

Nemocnica Komárno začala s prípravou očných kvapiek

Farmaceuti Nemocnice Komárno spustili prípravu očných kvapiek, nakoľko sú niektoré dlhodobo na Slovensku nedostupné. Očné kvapky sú pripravované pre každého pacienta osobitne ako individuálne pripravované lieky.

V súčasnosti sa pripravujú 3 druhy: očné kvapky na zníženie vnútroočného tlaku, na rozšírenie zrenice pred vyšetrením a s lokálne znecitlivejúcou látkou. „Vzhľadom na situáciu a nedostupnosť niektorých liekov sme vytvorili vhodné podmienky na prípravu, vytvorili sme správne postupy, zabezpečili suroviny a obalový materiál“ uviedla vedúca farmaceutka Hajnalka Komjáthy. Vďaka tejto činnosti získavajú desiatky pacientov z regiónu nedostatkové očné kvapky každý mesiac.

Naše portfólio sa snažíme postupne rozširovať. Sterilné lieky sa pripravujú raz týždenne, väčšinou v utorok. Príprava očných kvapiek si vyžaduje zohratosť práce viacerých zdravotníckych pracovníkov, z našej strany disciplinovanosť a precíznosť. Preto je nám cťou, že medici i pacienti nám prejavili dôveru. „Chceli by sme byť aj naďalej nápomocou pre lekárov, preto spolupracujeme s bratislavskými a banskobystrickými nemocničnými lekárnikmi na príprave ďalších očných kvapiek“ konštatovala Anna Vicenová.

Farmaceut má za úlohu doplniť, vylepšiť terapiu chorého človeka na žiadosť lekára, t. j. „našiť terapiu na jeho mieru“.

O aktualitách ohľadne prípravy očných kvapiek očných lekárov v okrese Komárno pravidelne informujeme.