Región Dél-komárom 2024. 03. 13.

Nemocničná záhrada v maďarskom Komárne prešla jarnou úpravou

Zamestnanci Városgazda Kft. s miestnymi občanmi čistili záhradu Nemocnice Jánosa Selyeho v Szőnyi. Do poldňovej zelenej akcie sa zapojilo takmer šesťdesiat ľudí.

Projekt odštartoval v roku 2016 s cieľom chrániť zámockú záhradu pre budúce generácie. Záhradný inžinier Márton Juhász, hlavný organizátor programu, zdôraznil, že odvtedy je neustály záujem a pomoc, čo umožňuje rok čo rok skrášľovať areál.

Primátor mesta Attila Molnár privítal veľký počet dobrovoľníkov, pričom zdôraznil, že predstavujú spoločnú vec všetkých: čisté a krásne prostredie, ozelenenie Komáromu.

Medzi pomocníkmi boli zastúpené aj rôzne generácie, okrem iných sa do kampane zapojila aj mládež KÖSZ a Ádám Turi, predseda Mládežníckeho poradného zboru. Na konci dňa s radosťou konštatovali, že veľa práce prinieslo dobré výsledky: opäť sa našlo veľa chránených rastlín, väčšina umiestnených vtáčích búdok našla obyvateľov a územie obohatil aj koberec z medvedieho cesnaku.

Budúcim cieľom akcie je obnoviť pôvodný stav nemocničnej záhrady, preto urobia všetko pre ochranu parku a okolia.

Nemocničná záhrada

Záhrada bola súčasťou starej kúrie, ktorú vlastnili Zichyovci a potom sa stala majetkom rodiny Solymosy-Gyürky. Zámok bol po 2. svetovej vojne znárodnený a odvtedy funguje ako nemocnica.

Záhrada vznikla pravdepodobne v rokoch 1815 až 1840, aj keď niektoré jej prvky sú staršie.

Jej centrálny prvok má kruhový pôdorys, do ktorého ústi radiálna cestná sieť. Podľa štatistík z roku 1875  bolo v záhrade 7 311 kvetov a kríkov17 520 stromov a 2 280 ovocných kríkov.

V roku 1984 mala 53 stromov (najmä dub, lieska turecká a borovica papraďorastá). V súčasnosti je záhrada prírodnou rezerváciou miestneho významu, jej rozloha je 6,5 ha.

Dá sa rozdeliť do štyroch celkov: predzáhradka, ktorej ústredným prvkom je socha Najsvätejšej Trojicedo bočnej záhrady (vo východnej bočnej záhrade je malý žľab, ktorý odvádza vodu z bývalých Szőnyiho močiarov – dnes už skôr vnútrozemskú vodu –  ktorú pretínajú pravdepodobne kované mosty z obdobia Zichyovcov.

Dnes je v záhrade asi 49 druhov drevín, 80 druhov bylín, 25 druhov machov.

Zo stromov jaseň storočný (Fraxinus sp.), buk lesný (Fagus sylvatica), pagaštan konský (Aesculus hippocastanum), dub setý (Quercus petraea), borovica papraďová (Ginkgo biloba), platan (Platanus). x hybrida), za zmienku stojí borovica čierna (Pinus nigra), hrab obyčajný (Carpinus betulus) a lipa (Tilia sp.). V ich tieni kvitne aj divoký kel obyčajný (Corydalis cava), snežienka (Galanthus nivalis), tulipán lesný (Tulipa sylvestris). Okrem rastlín sa však v oblasti vyskytuje aj nespočetné množstvo druhov vtákov a plazov, ako sú rosničky, žaby či dokonca užovky, ktorých druhy sú tiež chránené.