Mesto 2017. 10. 18.

Spoločnosť Kaufland a Slovenský Červený kríž opäť spojili sily pre dobrú vec

Celoslovenská charitatívna zbierka Pomáhame potravinami sa konala 10. októbra 2017 v predajniach Kauflandu.

Tento deň ste sa mohli stretnúť v Komárne aj s našimi dobrovoľníkmi z Gymnázia Hansa Selyeho s vyučovacím jazykom maďarským. Práve oni už po tretíkrát sa stali dobrovoľníkmi Slovenského Červeného kríža v Komárne. Ich cieľom bolo osloviť nakupujúcich a zabezpečiť zbieranie potravín. V Kauflande každý mohol nakúpiť potraviny a odovzdať nakúpený tovar dobrovoľníkom Slovenského Červeného kríža. K najviac zozbieraným potravinám patrili múka, mlieko, ryža, cestoviny, cukor, olej, strukoviny. Každý mohol takýmto spôsobom prispieť na potravinové balíky pre tých, ktorí nie často vlastným pričinením sa ocitli v sociálnej núdzi.

Obrovská vďaka patrí všetkým, ktorí sa zapojili do projektu a pomohli viacerým rodinám, ľuďom na Slovensku. Takisto veľké poďakovanie patrí našim dobrovoľníkom, riaditeľovi školy a vyučujúcim, ktorí uvoľnili našich dobrovoľníkov z vyučovacích hodín. A v neposlednom rade by som chcela poďakovať organizácii Slovenský Červený kríž, ktorá nám aj tento rok umožnila zúčastniť sa projektu Pomáhame potravinami.

PaedDr. Annamária Komárová