Mesto 2018. 10. 31.

Neprispôsobiví občania odchádzajú z ďalšej bytovky

Na II. sídlisku v Komárne robili vážne problémy neprispôsobiví občania. V minulom roku na tlak určitých úradov a mesta sa vysťahovali z bytovky na Sústružníckej ulici. Teraz sa môže obnoviť problémový blok na Zváračskej ulici, čo prinesie pokoj celému okoliu. 

Minulý rok kvôli mimoriadnej situácii musela v jeden z bytoviek spoločnosť KOMVaK uzavrieť prívod vody na Sústružníckej ulici, navyše na žiadosť mesta museli ráznejšie zakročiť aj niektoré úrady voči majiteľovi. Napokon nehnuteľnosť kúpil druhý majiteľ a vtedajší obyvatelia boli vysťahovaní z jednej z najproblémovejších bytoviek. Odvtedy už prebieha obnova a rekonštrukcia, podmienky sa výrazne zlepšili.

Pre niekoľkými rokmi bola na pretrase problémová bytovka na Zváračskej ulici, teraz tam už funguje domov dôchodcov. Zostala však ešte druhá bytovka, kde žije viacero neprispôsobivých rodín. Na podnet príslušných úradov nastanú v najbližších dňoch aj tu zmeny, keďže bytový dom sa dostal do rúk nového majiteľa – pred niekoľkými dňami sa podpísala príslušná zmluva. Aj teraz má veľký podiel na priebehu udalostí Patrik Ruman, riaditeľ spoločnosti KOMVaK. Nový majiteľ plánuje rekonštrukciu a nasťahovanie usporiadaných nájomníkov, čím sa dosiahne v okolí vytúžený pokoj.

„Zo strany mesta sme priebežne sledovali situáciu a priebeh, čo bolo výsledkom dlhších rokovaní a odsúhlasení. Mestský úrad v spolupráci s mestskou políciou dbá na to, aby sa odchádzajúci problémoví občania nestali svojvoľnými obyvateľmi na iných miestach v našom meste. Zmena majiteľa bola kľúčová k tomu, aby bol na Zváračskej ulici úplný poriadok“ – povedal viceprimátor Béla Keszegh.

Na II. sídlisku sa v posledných rokoch podarilo urobiť veľký kus roboty a dôležité kroky, čo je výsledkom úzkej spolupráce príslušných úradov. Sociálni pracovníci mesta a rómska hliadka tu takisto fungujú. No skutočnú zmenu priniesla hlavne obnova jednotlivých bytoviek.

„Mesto musí prihliadať veľmi citlivo k rómskym rodinám a ľuďom s ťažkými osudmi, treba im dať šancu sa integrovať. Pri neprispôsobivých a nespolupracujúcich občanoch treba mať nulovú toleranciu. Nikto nemá právo otravovať život prostredia, kde sa býva.“ – povedal Tamás Varga, ktorý ako predseda komisie pre verejný poriadok bol aj pri rokovaniach a jednaniach. Dodal, že verí v to, že II. sídlisko bude onedlho jedným z najpríjemnejších obytných zón nášho mesta, keďže veľa zelene, tehlových bytoviek a práve vznikajúce detské ihriská tomu toto sídlisko predurčujú.

V uplynulých dňoch boli podobné problémy aj pri stene bašty VII, keď na tomto území taktiež bývajú problémoví ľudia. Jednu noc napadli strážnika susednej čističky odpadových vôd, ešte predtým viackrát hádzali na zamestnancov rôzne predmety. Od dotyčných sme sa dozvedeli, že aj tu už prebiehajú rokovania a rysuje sa riešenie. Niektoré stavby sú v osobnom vlastníctve, niektoré sú zas majetkom mesta. Vyriešenie tejto situácie môže byť dobrým základom k tomu, aby sa stena tejto bašty stala lukratívnou pešou zónou pre obyvateľov mesta, ktorí si chcú oddýchnuť.