Región 2022. 10. 21.

Nesvady by s novým impulzom boli schopné dosahovať míľové pokroky!

Choďte voliť 29. októbra a krúžkujte č. 29. pre poslanca do VÚC!

Zoltán Oslanec prvýkrát vstúpil do politiky ako poslanec pred viac ako 10 rokmi. V roku 2018 sa napokon rozhodol, že ešte vtedajšej obci Nesvady, teraz už mestu, chce pomáhať z pozície primátora. Zostavil tím siedmich nezávislých kandidátov do tohtoročných volieb. Tím, ktorý z celého srdca miluje a má záujem reprezentovať svoje mesto rázne, cieľavedome a vytrvalo v samospráve 4967-členného mesta. Zároveň vyzýva obyvateľov, aby rozhodne išli voliť. „Doteraz, voliť nešla ani len POLOVICA voličov s volebným právom!“

Zoltán Oslanec chce svojím postojom ľuďom ukázať, že je možné odvážne myslieť a plánovať. „Posledné štyri roky som sa sústredil na to, aby som zviditeľnil, že existuje aj iná alternatíva.“ Jeho cieľom je vytváranie nových tradícií, ktoré sa snaží presadzovať organizovaním futbalových turnajov, plesov už po druhýkrát organizovaným United festivalom.

„Súčasná generácia si tiež zaslúži, aby mohla povedať, že sme to vytvorili my.“

Zoltán Oslanec stojí aj za organizáciou United festivalu.

V období epidémie poskytovali obyvateľom informácie a s pomocou Občianskeho združenia United Nesvady-Naszvad (www.unitednesvady.sk) zriadil testovacie miesto ktoré doteraz funguje. Podarilo sa im cez podnet zabezpečiť dopravné zrkadlo ako aj srdce zbierku vrchnákov na charitatívne účely. „Napredujeme razantnými krokmi, ale cieľom je dosiahnuť rýchlejší rozvoj. Predošlého starostu vystriedal po 42 rokoch na stoličke súčasný primátor. Zloženie poslaneckého zastupiteľstva avšak volá po obnove. Niektoré generácie nedostali možnosť vstúpiť do rozhodovacej pozície a tým mať možnosť rozvíjať napredovanie mesta.“

Vzhľadom na fakt, že deväť členov v mestskom zastupiteľstve z jednej frakcie tvoria väčšinu, je nepravdepodobné, že by sa presadili iné záujmy, ako ich vlastné. Ak voliči prídu v rovnakej miere hlasovať ako naposledy -1800 oproti 4080, môžu očakávať rovnaký výsledok.

Zoltán Oslanec ako nezávislý kandidát začal vytvárať aktívny tím, ktorý je schopný prispieť k rozvoju Nesvád. „Požiadal som niekoľko dobrých ľudí, ktorí sú pripravení konať, aby kandidovali vo voľbách a aby sme si zadefinovali spoločné body.“ Boli medzi nimi takí, ktorí poznajúc situáciu našej politickej elity, neprijali túto výzvu.

„Ani sa nečudujem, sám som sa stal terčom internetového trollingu.

Zoltán Oslanec na kampani pracuje už od júla. Kandidátnu listinu podal hneď v prvý možný deň na post primátora mesta. „Počas kariéry som získal vo vyšších manažérskych pozíciách skúsenosti, ktoré budem môcť využiť v prospech obyvateľstva. Zastával som viac pracovných pozícií, kde som bol zodpovedný za rozhodovanie a jeho následky. Som si istý, že to všetko dokážem dobre využiť. V budúcnosti, pri budovaní vzťahov s investormi, dokonca aj moja plynulá znalosť anglického jazyka môže byť kľúčová. Kandidujem aj za poslanca do VÚC NSK, keďže podporu cítim aj z okolitých obcí a miest ako Komárno, Hurbanovo, Kolárovo a Imeľ. Považujem sa za ambiciózneho a nepoznám nič, čo by sa nedalo vyriešiť.“

 

Zavedenie projektového oddelenia

Zoltán Oslanec by chcel klásť veľký dôraz najmä na aktívnu účasť vo dostupných projektoch z plánu obnovy. Samozrejme, že vedenie mesta sa aj teraz zaoberá uplatňovaním rôznych dotácií, no v súvislosti s tým si dal za cieľ aj vytvorenie oddelenia, kde sa zefektívnia pracovné procesy.

V službách rodiny, športu a vecí verejných

Ako otec dvoch detí má v pláne vytvoriť detské ihrisko, kde sa budú môcť najmenší odreagovať v slušných podmienkach. V súvislosti so svojou láskou k športu by nevynechal ani obnovu miestnej športovej haly. V najkratšom časom horizonte by sa zaviedla 24-hodinová služba Mestskej polície a zároveň riešila možnosť služby Rómskej hliadky.

S modernizáciou miestneho rozhlasu a možnosťou spätného počúvania správ online by poskytovanie informácií na miestnej úrovni tiež získalo nový význam.

Nesvady, plnou parou vpred!

Čelíme ťažkému obdobiu. Prevziať vedenie mesta v takejto situácii je samo o sebe mimoriadne veľká výzva. Napriek tomu budeme nielen chrániť blaho obyvateľstva, aby nebolo ohrozené, ale nevzdáme sa ani rozvoja! Pred štyrmi rokmi som kandidoval vyrovnaný s tým, že nemám šancu, -hovorí s úsmevom- teraz som však do kampane investoval silu a energiu ako sa patrí. V roku 2018 sa mi podarilo získať necelých 300 hlasov aj bez kampane do zastupiteľstva. Dnes však, kto sa pozrie na moju prácu, vidí, že som posledné štyri roky nepodcenil. Robím všetko preto, aby som mal reálne šance a nielen pre moje pekné oči bol zvolený. Je možné, že moja povaha nie je každému sympatická, ale urobím všetko pre dosiahnutie cieľov.“ Zoltán Oslanec je dokonca povestný aj svojou vyjednávacou schopnosti. „Je zriedkavé, že sa s niekým nedokážem dohodnúť, so mnou sa dá o všetkom porozprávať a priblížiť mi uhol pohľadu a nájsť spoločné riešenie. Chcem robiť pre všetkých. Som otvorený hlasu obyvateľov, návrhom riešení tak, aby boli optimálne a prijateľné pre väčšinu.

Nesvady vedia nielen kráčať, ale aj vyraziť plnou parou vpred!

Webstránka: www.oslanec2022.sk

Objednávateľ: Ing. Zoltán Oslanec, Jánošíkova 82, 946 51 Nesvady

Dodávateľ: United Nesvady-Naszvad, Jánošíkova 82., 946 51 Nesvady, IČO: 52709094