Mesto 2022. 11. 02.

Nezištný dar pre nemocnicu v Komárne pomôže s úsporou vody

Nemocnica AGEL Komárno má obrovské šťastie aj na nezištnú pomoc ľudí, vďaka ktorým môže poskytovať ešte lepšie služby, zabezpečiť kvalitnejšiu prevádzku. Obrovskou nezištnou pomocou, ktorou tentokrát prekvapila rodina Keresztesová darom pre nemocnicu sú užitočné darčeky súvisiace s vodou. Vedenie nemocnice vyjadrilo štedrým darcom veľké poďakovanie.

Peter Keresztes daroval v mene rodiny a spoločnosti KERZEROS pre nemocnicu 3600 ks  úsporných perlátorov, dve stovky púzdier a 2 ks meračov prietoku. S pomocou začal ešte pán Zsolt Keresztes. Bohužiaľ, samotného odovzdania sa už nedožil.

V tomto období zvyšovania cien za energie, vodu, vykurovanie, úsporné perlátory pomôžu v nemocnici dosiahnuť úsporu v spotrebe vody. Pomôže to tiež v celkovej starostlivosti o životné prostredie, aktuálna situácia si vyžaduje technologické zmeny aj u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.  V nemocnici sa na  prvé miesto medzi konzumentmi energie radí vykurovanie, tesne nasledované elektrickou energiou  a ohrevom úžitkovej vody. Šetrenie vody však nemôže mať žiadny dopad na kvalitnú zdravotnú starostlivosť ani ošetrovateľskú pomoc pre pacientov.

„Zamestnanci technického úseku v tomto období začali s výmenou starých perlátorov na vodovodných batériách a montujú sa nové úsporné perlátory, za ktoré veľmi pekne ďakujeme,“ povedal technicko- prevádzkový námestník Nemocnice AGEL Komárno Marian Poliak.

Nemocnica má v súčasnej energetickej kríze šťastie, v apríli tohto roku bola dokončená a  odovzdaná plne automatická kotolňa, ktorá má obrovský dopad na úsporu energie. Naši zamestnanci a pacienti musia mať pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti pripravené adekvátne podmienky, teplo a teplá voda je základ,“ uistil  riaditeľ Nemocnice AGEL Komárno Miroslav Jaška.