Mesto 2023. 09. 08.

Nie je kameň ako kameň – pozvánka na výstavu

Ak ste sa ako dieťa častokrát zabávali zbieraním rôznorodých zaujímavých kameňov, tak vedzte, že to nemusí ostať len pri detstve! Umenie suiseki totiž spočíva v zbieraní, tvorbe a vystavovaní prírodou vytvorených kameňov, ktoré znázorňujú prírodné scenérie alebo objekty vyskytujúce sa v reálnom svete.

Takéto kamene si od dnes môžete pozrieť vo výstavnej sieni Zichyho paláca až do 27. októbra.