Mix 2018. 07. 11.

Niekoľko nových opatrení pre bezproblémový chod úradu

Doručovanie výmerov ohľadne miestnych daní a poplatku za zber a likvidáciu komunálneho odpadu je v plnom prúde. Tento rok sa doručovanie začalo o niečo neskôr, ako po predošlé roky v dôsledku prechodu úradu na nový informačný systém prostredníctvom claudu (prenajímanie dátových kapacít v dátovom centre s pripojením cez internet), ale výmery sú naďalej dvojjazyčné a v určitých prípadoch je zachovaná aj možnosť splátkovej platby.

Napriek možnosti platby bankovým prevodom mnohí občania ešte stále preferujú hotovostnú platbu v pokladni mestského úradu, kde sa veľakrát vytvárajú rady aj kvôli problémovému zastupovaniu pracovníkov v čase letných dovoleniek. Ak sa chcete vyhnúť čakaniu pred pokladňou, alebo iným problémom, je dobré osvojiť si zopár odporúčaní.

  • Treba skontrolovať dátum splatnosti na výmere a platbu realizovať v danom termíne.
  • Rady sa vytvárajú najmä v ranných hodinách, preto je lepšie prísť zaplatiť trochu neskôr.
  • Je lepšie uprednostniť platbu bankovým prevodom, či už osobne v banke, alebo cez internet banking. Všetky údaje potrebné k prevodu občania nájdu na výmere.
  • V prípade platby osobne v pokladni úradu sa občania môžu informovať aj o prípadných nedoplatkoch z minulých období, čím môžu predísť problémom a platbám naviac v prípade exekúcie.
  • V pokladni úradu je možné platiť aj bankovou kartou, ak na to pracovníčku v pokladni vopred upozornia.

Mestský úrad prevádzkuje bezbariérovú kanceláriu prvého kontaktu na Námestí Gen. Klapku už druhý rok, kde majú občania možnosť vybaviť niekoľko úradných záležitostí. Je tam naviac možnosť úradného overovania dokumentov. Mestský úrad rozšíril aj paletu elektronických dokumentov, kde je možnosť podania žiadostí a iných dokumentov prostredníctvom internetu, čo uľahčuje a urýchľuje proces vybavenia.

Výsledkom prechodu úradu na nový informačný systém, bude prehľadnejšie a efektívnejšie fungovanie. Je to dlhší proces, ktorý ale prispeje k  všeobecnej transparentnosti samosprávy a k prehľadnejšej a obsažnejšej internetovej stránke mesta na adrese www.komarno.sk.