Mesto 2024. 03. 06.

Noc na Priemyslovke

29. februára 2024 čakalo na návštevníkov Strednej priemyselnej školy strojníckej a elektronickej v Komárne, ktorá má viac ako sedemdesiat ročnú históriu, množstvo zaujímavého programu.

Na akcii, ktorá sa konala v noci, zaplavili chodby, učebne a laboratóriá školy záujemcovia. Okrem súčasných žiakov, ich rodičov a príbuzných sa objavilo aj množstvo učiteľov základných škôl. Podujatie neušlo pozornosti žiakov deviateho ročníka, no na zmeny a novinky boli zvedaví aj bývalí „absolventi“. Zvedavo sa zastavili pred svojím tablom, spomínali na roky strávené v škole, čím si oživili mnohé staré spomienky .


Podujatie malo podľa riaditeľa školy Jánosa Vettera dvojaký účel. Jednou z nich je určite prezentácia práce inštitúcie na viac ako 20 stanovištiach prostredníctvom bohatých programov. Druhým je umožniť sledovanie mimo pracovného času širším vrstvám a poskytnúť priestor na rozhovory a stretnutia. Neformálny program, množstvo stanovíšť a príjemná prechádzka medzi múrmi školy poskytli záujemcom príjemnú zábavu. Inštitúcia už po piatykrát umožnila nahliadnuť do svojich vzdelávacích tém a prostredia, ktoré vytvorilo zo školy známu Priemyslovku.
Už vo vestibule sa návštevníkom otvoril nádherný svet. Nápadité kresby a figúrky propagovali atrakcie a starostliví organizátori sa na jednotlivých prezentáciách a posedeniach snažili hostí potešiť sladkosťami a občerstvením. Bohato zostavený program zastrešil prezentáciu odborov, pomocou „otvorených laboratórií“ návštevníci nahliadli do výučby odborov. Keďže jednou z vážnych tém ekonómie je stať sa úspešným podnikateľom, mohli sa v tejto oblasti prezentovať aj študentské podniky pôsobiace na škole. Prezentovali svoje zaujímavé suveníry a suveníry vyrobené laserovým gravírovacím strojom, ktoré si bolo možné aj zakúpiť.
Záujemcovia o strojárstvo si 3D tlačiareň mohli pozrieť po návšteve vyhne, sústružníckej dielne a CNC učebne. Výučba tohto typu polygrafickej technológie na škole začala v roku 2010 s myšlienkou, že žiaci, ktorí tu absolvujú, začnú život s vyššou odbornou prípravou. O nástroj priestorovej tlače bol veľký záujem. Prítomní skúmali hotové predmety (ozubené kolesá, ložisko) a niektorí ich dokázali aj udržať. Na tom istom mieste sa mohli zoznámiť so základmi stavebnicového pneumatického systému FESTO, ako aj s prácou zváracieho robota. Ten patrí medzi najnovšie technológie a zatiaľ nie je rozšírený vo vzdelávacích inštitúciách. Aj odborníci firiem, ktorí vystúpili na prezentácii, boli veľmi prekvapení, že v tomto smere zaznamenali vybavenie a kvalitu zariadenia.
V oblasti elektrotechniky a programovania čakalo na návštevníkov veľa nového. Okrem prehliadky elektrotechnických a automatizačných laboratórií mohli hostia vyskúšať aj hravé formy programovania. Mikrokontrolér PIC a programovanie logického poľa FPGA, analógová a digitálna technológia – ako mnohé novinky – zaujali najmä záujemcov o IT, ktorí mohli nahliadnuť do sveta grafických úprav a využitia produktov, ktoré založil inovatívny Steve Jobs. Učitelia ochotne ukázali, čo žiaci na hodinách robia.
Mnohých návštevníkov prilákalo aj IT múzeum, kde si mohli zblízka prezrieť obrovský vývoj, ktorým prešlo IT od osemdesiatych rokov minulého storočia až po súčasnosť. Medzi predmety múzea patria počítače, herné konzoly a televízory. Najstarší kus v zbierke je z roku 1979, bola to jedna z úplne prvých konzol.
V rámci výučby cudzích jazykov boli prezentované aktuálne, moderné metódy, ktoré sa osvedčili pri výučbe daného jazyka. Pri tejto príležitosti dostali priestor spoločenské hry, kvízy a digitálna technika. A s pomocou učiteľov, ktorí prezentovali efektívne metódy učenia sa slovenského jazyka, sa ukázalo, že úlohy vyžadujúce kreativitu môžu popri učení jazyka poskytnúť aj príjemné chvíle. Tieto interaktívne, neformálne formy vzdelávania už majú v inštitúcii tradíciu. Návštevníci získali informácie o kurzoch, ktoré škola ponúka, o odbornej praxi študentov a o dlhodobých zámeroch inštitúcie. Mohli spoznať tvorbu školskej TV (Tower TV) a pozrieť si najkvalitnejšie študentské práce formou výstavy.

Záujemcovia o prírodovedné predmety si mohli otestovať aj svoje vedomosti, na podnikavých čakali zaujímavé matematické príklady, testy z matematiky z obdobia od prijatia po maturitu a v neposlednom rade hlavolamy. Nápadité úlohy relácie s názvom Tarkabarka fyzika poskytli aj mnohým nadšeným riešiteľom pocit úspechu a podnet k ďalšiemu ponoreniu sa do fyziky.
Svet spisovateľov a básnikov očaril hostí učebne maďarskej literatúry, pretože dostali skvelú príležitosť oživiť svoje vedomosti v rozľahlej oblasti prozaickej literatúry a poézie.
Plesová sála školy hostila nadšený tím VISZTA. Pri tejto príležitosti divadelný súbor inštitúcie naštudoval hru Edwarda Albeeho: Delikátna rovnováha.
Veľký záujem bol o zbierku starých školských pomôcok na chodbách, ale aj o výstavu fotografií, ktorá mala formou zaujímavých fotografií predstaviť posledných sedemdesiat rokov jej industriálneho života.
Z bohatej ponuky si prišli na svoje všetci účastníci vydareného podujatia. Veľký záujem, skvelá atmosféra a spokojnosť hostí nám dovoľujú skonštatovať, že „Noc na Priemyslovke“, ktorá sa už stala tradíciou, aj tentoraz splnila svoje poslanie.

PaedDr. Tóth Katalin