Mesto 2014. 08. 28.

Nová tvár bývalej lekárne pri súsoší Svätej Trojice

Na podnet pracovníkov organizačného oddelenia a niektorých členov mestského zastupiteľstva a za výdatnej pomoci a angažovania sa primátora mesta Komárno už nešpatia výklady bývalej lekárne za súsoším Svätej Trojice nelegálne vylepené plagáty, ale zdobia krásne letecké zábery nášho mesta.
Vyklady_SvTrojica_3

Gráfel Ľudovít, prednosta úradu a vedúci oddelenia v jednej osobe vybral tri letecké zábery z 25, ktoré mesto zakúpilo od banskobystrickej reklamnej agentúry, tieto následne vytlačila a nalepila komárňanská firma na sklá výkladov, ktoré boli očistené pracovníkmi vykonávajúcimi aktivačné  práce. Priamo za nedávno obnovené súsošie bol zvolený obrázok historickej medenej rytiny zo zbierky pána Gráfela. V pláne je aj očistenie výkladného skla zo strany Župnej ulice, kam by sa umiestnil preklad textov z podstavca súsošia, ale nakoľko sa tu nachádza reklama súkromnej firmy, táto časť možno nebude realizovateľná. Môžeme byť spokojní s už vystavenými obrázkami, ktoré zobrazujú tri významné miesta Komárna, pretože svoj obdiv tu neustále vyjadrujú návštevníci ale aj obyvatelia nášho mesta.

(zdroj: komarno.sk)