Mesto 2014. 08. 28.

Nová tvár bývalej lekárne pri súsoší Svätej Trojice

Na podnet pracovníkov organizačného oddelenia a niektorých členov mestského zastupiteľstva a za výdatnej pomoci a angažovania sa primátora mesta Komárno už nešpatia výklady bývalej lekárne za súsoším Svätej Trojice nelegálne vylepené plagáty, ale zdobia krásne letecké zábery nášho mesta.
Vyklady_SvTrojica_3