Mesto 2019. 06. 14.

Noví vedúci oddelení Mestského úradu

Nové mestské vedenie postupne vyhlasuje výberové konania na všetky vedúce posty na Mestskom úrade v Komárne.

V druhom kole boli vyhlásené tri miesta. Od 1. júna boli vymenovaní dvaja noví vedúci, zatiaľ čo jedna predošlá vedúca obhájila svoje postavenie.

Na obsadenie funkcie vedúceho Odboru podpory a vnútornej prevádzky z dvoch potencionálnych kandidátov na základe návrhu päťčlennej odbornej komisie bola vymenovaná Gyöngyike Tóthová. Nová vedúca odboru študovala ekonómiu, naposledy viedla ekonomické oddelenie Sociálnej poisťovne v Komárne.

Novým šéfom Komunálneho odboru sa stal Marian Šulák. Študoval na Fakulte ekonomiky a manažmentu v Nitre, niekoľko rokov pracoval ako finančný riaditeľ v dcérskej spoločnosti Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a naposledy spôsobil v spoločnosti Suez Environnement a.s. ako samostatný konzultant pre Slovenskú Republiku – exkluzivita pre SR.

Predošlí vedúci týchto odborov ukončili pracovný pomer na základe vzájomnej dohody.

Ingrid Szabó obhájila svoju pozíciu a naďalej vedie Odbor rozvoja a správy majetku, bola jedinou kandidátkou.

„Dúfame, že noví vedúci odborov prinesú nový impulz a efektívne zmeny v mnohých oblastiach. Takmer na všetkých zasadnutiach mestského zastupiteľstva bol systém IT mesta kritizovaný opodstatnene a došlo k niekoľkým nedostatkom aj vo vnútorných záležitostiach úradu. Ale vyskytli sa mnohé kritiky aj v súvislosti s odvozom odpadu, opravou miestnych komunikácií alebo upratovaním verejných priestranstiev. Tieto oblasti chceme výrazne zlepšiť“ – povedal primátor mesta Béla Keszegh.

Výberové konania pokračujú na zatiaľ ešte neobsadené miesta vedúcich funkcií, a to na odbor školstva, kultúry a športu a na sociálny a správny odbor.

Personálne zmeny sa budú diať aj v spoločnostiach, ktoré patria pod správu mesta, a to v Com-Media a Calor. Na čelo Mestského kultúrneho strediska sa od 1. júla postaví Róbert Lakatos. Spoločnosť Calor, ktorá spôsobí v oblasti výroby a rozvodu tepla, dočasne vedie Béla Balogh, ale už je vyhlásené výberové konanie na pozíciu vedúceho. O post konateľa spoločnosti Com-Media sa do termínu uzávierky prihlášok uchádzali traja záujemci, poslanci rozhodnú v júni na zasadnutí mestského zastupiteľstva, koho poveria vedením mestských médií.