Mesto 2020. 07. 14.

UPOZORNENIE! Čistenie vozoviek pokračuje

Oznamujeme občanom, že naďalej sa vykonáva strojové čistenie vozoviek v uliciach mesta Komárno. Dňa 15.7.2020 (streda) na úseku: ul. Petőfiho, Malá Jarková, ul. Komenského, ul. Vodná a ul. Lodná.

Žiadame Vás, aby ste v uvedený deň uvoľnili vyznačený úsek cestnej komunikácie a rešpektovali umiestnené zvislé dopravné značenie: „zákaz zastavenia“ s dodatkovou tabuľou.

(Mesto Komárno)