Mesto 2019. 06. 28.

Vyčistime okolie Dunaja

V rámci Medzinárodného dňa Dunaja sa aj tento rok uskutoční niekoľko podujatí. Už tradične je súčasťou programov aj čistenie brehov Dunaja spolu s obyvateľmi, ktoré sa bude konať na viacerých miestach pod záštitou ministra životného prostredia.

Čistenie brehu Dunaja v Komárne je naplánované na sobotu ráno 29. júna. Stretnutie účastníkov bude pri reštaurácii Sistag o 8. hodine, odtiaľto skupiny vyrážajú. Patrónom udalosti je minister životného prostredia László Sólymos. Organizátori zabezpečia rukavice a a vrecia na odpad.

Facebooková stránka podujatia.

Na podnet Medzinárodnej komisie pre ochranu Dunaja (ICPDR) pri príležitosti 10. výročia podpísania Dohovoru, vyhlásila komisia na ochranu Dunaja 29. jún za Medzinárodný deň Dunaja. Podunajské krajiny sa zapájajú do spoločných osláv, aby sa informácie o Dunaji a potreba jeho ochrany dostali do širšieho povedomia verejnosti. Cieľom je upriamiť pozornosť na rieku, ktorú denne využíva i často zneužíva desať národov. Týmto je možnosť vytvoriť priestor na solidaritu voči Dunaju, ktorý je považovaný za symbol integrácie Európy. Pri príležitosti Medzinárodného dňa Dunaja oslavujú túto veľkú rieku Európy na rôznych miestach na trase od Čierneho lesa v Nemecku až k Čiernemu moru.