Mesto 2018. 06. 12.

Vyčistime spoločne breh Dunaja!

Medzinárodný deň Dunaja sa uskutoční aj tento rok, ktorého úlohou je upozorniť na dôležitosť tohto veľtoku. Súčasťou podujatí je aj snaha o vyčistenie jeho brehu za pomoci dobrovoľníkov pod záštitou ministra životného prostredia SR, Lászlóa Solymosa.

Za MDD je stanovená 16. jún, kedy za pomoci občanov dobrovoľníkov, rodín, detí, mladých aj tých skôr narodených môže byť spoločnou aktivitou skrášlený breh našej krásnej a dôležitej tepny kontinentu. Dôležité je tiež upozorniť na dôležitosť udržiavania čistoty pri brehu rieky, aby krása prostredia nebola rušená zahodenými odpadkami a čiernymi skládkami odpadu.

K akcii deň Dunaja, ktorého patrónom je László Sólymos, minister životného prostredia SR, sa pridalo aj mesto Komárno. Priateľov Dunaja z nášho mesta čakajú organizátori na spomínanú brigádu v sobotu 16. júna o 9.00 pri Vážskom moste pred pohostinstvom Šištag. Pre účastníkov budú zabezpečené rukavice, igelitové vrecia aj patričné občerstvenie.

Do akcie Medzinárodný deň Dunaja sa od roku 2004 zapájajú všetky podunajské krajiny, v ktorých sa organizujú aktivity pre odbornú, širokú laickú verejnosť, ale najmä pre deti a mladú generáciu, aby sa informácie o rieke Dunaj a potreba jej ochrany dostali do širšieho povedomia verejnosti. Takto oslavuje krásy rieky Dunaj a jeho okolia viac ako 83 miliónov ľudí súčasne, čím nás rieka nie oddeľuje, ale v zmysle sloganu podujatia spája.