Mesto 2020. 07. 07.

Oznámenie ohľadom sociálnych služieb v Komárne

„Vážení občania, oznamujeme Vám, že Mesto Komárno pripravuje a spracúva Komunitný plán sociálnych služieb (KPSS) na roky 2021 – 2025 v spolupráci s ctenou verejnosťou. Keďže cieľom pripravovaného KPSS je zlepšiť kvalitu a rozsah poskytovaných sociálnych služieb Váš názor je pre nás nesmierne cenný, preto Vás prosíme o vyplnenie dotazníkového prieskumu k sociálnym službám, ktorý bude jedným z podkladov na spracovanie KPSS na roky 2021-2025.“
 

Dotazník nájdete: TU

(komarno.sk)