Blog 2014. 01. 01.

Novoročná novela Zákonníka práce

Čo by ste si pomysleli, keby vás zamestnávateľ v novom roku privítal s takýmto návrhom dodatku k pracovným zmluvám? To nie je vtip, návrh novely Zákonníka práce je na programe prvého novoročného zasadnutia parlamentu. Návrhov je veľa, my tu uvádzame iba tie najpodstatnejšie.

Nemocenské
Zamestnávateľ nebude akceptovať potvrdenie od lekára o pracovnej neschopnosti. Kto môže dôjsť k lekárovi, môže dôjsť aj do práce.

Chirurgické zákroky
Všetky operácie sú v období vášho pracovného pomeru zakázané. Firma vás prijala ako celého a neporušeného človeka. Ak si necháte niečo odstrániť, bude to posudzované ako hrubé porušenie pracovnej disciplíny.

Voľno na zotavenie
Každý zamestnanec má nárok na 104 voľných dní za rok. Tieto dni sa budú nazývať soboty a nedele.

Absencia z dôvodu úmrtia
Táto absencia bude ospravedlnená iba za predpokladu, že zamestnávateľa informujete minimálne 14 dní dopredu, pretože ste povinný za seba zapracovať náhradu.

Návšteva toalety
Návštevy na toaletách sa budú riadiť abecedným poradím. Všetci zamestnanci začínajúci na písmeno A, pôjdu na toaletu medzi 8. a 8.20 hodinou, na písmeno B v čase od 8.20 až 8.40 hodinou a podobne. Pokiaľ to nestihnete v určenom čase, musíte počkať do druhého dňa, alebo si vymeniť časenku s iným zamestnancom.
Táto zmena musí byť písomne povolená od vedúcich oboch zamestnancov. Na použitie toalety sú stanovené 3 minúty. Po uplynutí tohto limitu sa ozve zvukové znamenie, toaletný papier sa ukryje a dvere toalety sa otvoria dokorán.

Prestávka na obed
Chudí zamestnanci majú prestávku 1 hodinu – musia lepšie vyzerať. Štandardní zamestnanci 30 minút – stačí pre udržanie hmotnosti. Tuční zamestnanci 5 minút – na vypitie odtučňovacieho koktejlu.

Kódex obliekania
Odporúča sa, aby zamestnanci chodili do práce oblečení primerane svojmu platu. Kto bude pristihnutý v značkovom oblečení, bude to znamenať, že je na tom finančne dobre a môže mu byť znížený plat.

Ďakujeme vám za lojalitu voči našej spoločnosti. Sme tu preto, aby sme zabezpečili pozitívne zamestnanecké ovzdušie.

Váš zamestnávateľ

(zdroj: sme.sk, ilustračné foto)