Mesto 2017. 10. 03.

Nový rekord! Pozri sa aj Ty, koľko rýb sa vylovilo počas 120 hodinovej rybačky na Mŕtvaku

Koncom septembra sa konali v našom meste na rybárskom revíri OR Apáli Komárno (Mŕtve rameno Váhu) rybárske preteky, a to 2. MMrybárstvo Apáli Carp Cup 2017. Boli to preteky v love kaprov a amúrov na boilies a pelety.

Samotné preteky sa konali od 12:00 hod. dňa 25. septembra do 12:00 hod. dňa 30. septembra, takže celkom pretekári mali až 120 hodín na to, aby mohli ukázať svoju zručnosť a šikovnosť. Toto obdobie bolo vybraté preto, lebo podľa platných zákonov v SR možno loviť nonstop len do konca septembra a zároveň už v tomto období jazero nenavštevujú kúpajúci rekreanti. Bodovanou rybou bola len kapor a amúr, obidva druhy od 3 kg. Každá bodovaná ryba bola rozhodcami oficiálne odvážená, zdokumentovaná a po ošetrení vrátená späť do vody. Samotná pretekárska trať bola rozdelená na dva sektory, jedným bola na západnej strane a druhým  východná strana jazera po celej dĺžke. Organizátori v spolupráci s Mestskou organizáciou SRZ v Komárne pred pretekmi vykonali zarybnenie, a to s kaprami s priemernou váhou 6 – 7 kg o celkovej váhe 1000 kg.

Hlavný rozhodca spolu s rozhodcom neustále, na základe dopredu dohodnutého plánu, vykonávali váženie úlovkov dvakrát do dňa, a to v ranných a vo večerných hodinách. Obidvaja rozhodcovia boli pretekárom k dispozícií počas celých pretekov, t.j. celých 120 hodín.

Na preteky sa prihlásilo celkom 17 družstiev. Preteky boli odštartované o 12:00 hod. dňa 25. septembra hlavným rozhodcom. Družstvá už od 09:00 hod. mali povolené vytipovanie a zakŕmenie svojich lovných miest, postaviť si tábor, kde budú v nasledujúcich 5 dní žiť a loviť. Na prvé úlovky netrebalo dlho čakať, takže rozhodcovia už hneď pri prvom plánovanom meraní mali svoju výbavu pokrstenú. Úlovkami boli najmä kapre v prvej časti pretekov, a až v posledných dvoch dňoch  začali o potravu zaujímať sa aj amúre. Z 17 družstiev sa podarilo bodovanú rybu chytiť až 13 družstvám v celkovej váhe 749,50 kg. Bolo zdolaných celkom 160 ks rýb, z toho kapor 152 ks, a amúr 8 ks, 10 ks rýb bolo nad 10 kg, pričom najväčšia ryba merala 13,90 kg. Bol to kapor, a bol ulovený vo večerných hodinách, 18 hodín po začiatku pretekov ako prvá ryba nad 10 kg.

Výsledky pretekov:

  1. SHUBUNKIN CT (Bagin, Szép, Patócs) 315,85 b.
  2. JOBO CT (Švec, Felger) 90,10 b.
  3. BLACK LABEL TEAM (Kišvince Z., Pšenák, Őri) 79,90 b.

 

Najväčšia ryba:
Švec Jozef (JOBO CT Komárno) kapor – 13,90 kg

Najväčší amúr:
Bagin Zsolt (SHUBUNKIN CT) 13,40 kg

Sektor A:
1.         KIMOT TEAM (Buzás M., Buzás R., Gergely L.) 76,60 b.

Sektor B:
1.         K.P.V. Komárno (Kuszák, Pintér, Varga) 35,40 b.

Členovia družstva SHUBUNKIN CT so svojim výsledkom 315,85 b., čo predstavuje 293,30 kg, vytvorili neoficiálny rekord pretekov MMrybárstvo Carp Cup. Gratulujeme im!

Víťazi si mohli za svoju šikovnosť a šťastie prevziať od organizátorov peňažné ceny ako aj vecné ceny v celkovej hodnote cca. 5.000,- Eur.

Tu by som chcel podotknúť, že dnešná sociálna situácia je taká aká je, ale nájdu sa ešte ľudia, firmy, spoločnosti, ktorí sú odhodlaný obetovať nejakú tú čiastku na takéto podujatia. Nechcel by som uraziť ani jedného z našich sponzorov, preto by som ich ani nemenoval po jednom, aby som náhodou nevynechal niekoho. Sú takí, ktorí poskytli finančnú, iný materiálnu pomoc.

Zároveň by som chcel aj touto cestou v mene organizačného výboru, vysloviť naše poďakovanie naším sponzorom, médiám, a každému, kto hocijakým spôsobom prispel k tomu, aby sa tieto preteky zrodili a mohli byť zorganizované. Ďakujeme!

Spracoval: FUISZ Attila