Región 2016. 09. 21.

Novým prezidentom AZZS sa stal riaditeľ ZZS ZaMED

Novým prezidentom Asociácie záchrannej zdravotnej služby sa stal PhDr. Matej Polák. Vo funkcii vystriedal doterajšieho prezidenta Ing. Jána Štesa. Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 19.9.2016 v Bratislave bol do funkcie jednomyseľne zvolený všetkými prítomnými členmi valného zhromaždenia.

Matej Polák má dlhoročné odborné skúsenosti z oblasti záchrannej zdravotnej služby a od roku 2011 pôsobí v záchrannej zdravotnej službe ZaMED.

„V prvom rade sa celý výkonný výbor asociácie bude snažiť zintenzívniť prácu samotnej asociácie, najmä prostredníctvom vytvorenia odborných pracovných skupín zložených z odborníkov spomedzi poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby. Očakávam, že odborné skupiny AZZS zadefinujú tie oblasti fungovania systému poskytovania záchrannej zdravotnej služby, ktoré by si po 10 rokoch od spustenia súčasného systému záchrannej zdravotnej služby zaslúžili isté zmeny. Následne sa budem snažiť o týchto zmenách presvedčiť našich partnerov v radoch odbornej verejnosti, na operačnom stredisku záchrannej zdravotnej služby, v zdravotných poisťovniach, na ministerstve zdravotníctva a v neposlednom rade aj medzi laickou verejnosťou – našimi pacientmi. Našim spoločným cieľom je, aby v Slovenskej republike bola dostupná rýchla a kvalitná záchranná zdravotná služba pre tých, ktorí jej poskytnutie naozaj v danej chvíli potrebujú,“ hovorí Polák o svojich plánoch na poste prezidenta AZZS.

Členmi výkonného výboru AZZS sa stali MUDr. Jozef Karaš (Falck Záchranná a.s.) a Ing. Igor Rutšek (Záchranná služba Košice).

Na mimoriadnom zasadnutí valného zhromaždenia boli okrem voľby prezidenta schválené aj zmeny stanov AZZS napríklad funkčné obdobie členov výkonného výboru bolo predĺžené z 1 na 3 roky.

O AZZS
Asociácia záchrannej zdravotnej služby (AZZS) bola založená 8. septembra 2009. Jej zakladateľmi sú Záchranná služba Košice a Falck Záchranná a.s.. Hlavnými cieľmi AZZS je zastupovanie záujmov poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby (ZZS) a realizácia aktivít smerujúcich k zvyšovaniu kvality starostlivosti o pacienta v prednemocničnej starostlivosti. AZZS združuje štátnych aj súkromných poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby a v súčasnosti reprezentuje 274 z 280 prevádzkovaných staníc záchrannej zdravotnej služby.

Jej aktuálnymi členmi sú:
Falck Záchranná, a.s.
Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava
Záchranná služba Košice
LSE-Life Star Emergency, s.r.o.
ZaMED, s.r.o.
AIR – TRANSPORT EUROPE, spol. s r.o.
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
NsP sv. Jakuba Bardejov, n.o.

www.azzs.sk