Región 2011. 03. 30.

NSK považuje petíciu obyvateľov Patiniec za neopodstatnenú

Zástupcovia NSK po preverení skutočného stavu považujú požiadavku občanov na obnovenie spoja č. 10 za neopodstatnenú.

Obyvatelia Patiniec v okrese Komárno chcú dosiahnuť obnovenie autobusového spoja číslo 10 na úseku Patince – Komárno a žiadajú o vyznačenie priechodu pre chodcov pred prvou autobusovou zastávkou v obci. Petíciu za dostupnosť a bezpečnosť verejnej autobusovej dopravy, ktorú petičný výbor zaslal na Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK), podpísalo 92 občanov obce.

Zástupcovia NSK po preverení skutočného stavu považujú požiadavku občanov na obnovenie spoja č. 10 za neopodstatnenú. Vyznačenie priechodu pre chodcov nie je v kompetencii NSK, preto túto požiadavku úrad postúpil na priame vybavenie príslušnému Obvodnému úradu v Komárne. Patinčania žiadajú obnoviť spoj číslo 10 na úseku Patince Komárno. Spoj bol zrušený od 1. septembra 2009 a bol nahradený existujúcim spojom č. 50 zo Štúrova do Komárna.

Podľa zástupkyne petičného výboru Adriany Pappovej existujúca kapacita nasadzovaných autobusov na tomto spoji, premávajúcom na linke Komárno Patince- Radvaň nad Dunajom Moča Štúrovo, nie je postačujúca. Je ohrozená kvalita a kultúra cestovania. “Žiadame o obnovenie linky 10, ktorá premávala v pracovných dňoch o 6,50 hodine, aby mohli deti cestovať do školy, tvrdia obyvatelia v petícii.”

Odbor dopravy NSK požiadal dopravcu SAD Nové Zámky o predloženie frekvencie cestujúcich na spoji číslo 50 za obdobie od 10. januára do 17. februára tohto roka. Z predložených dokladov vyplynulo, že počet cestujúcich neprekračuje možnú kapacitu aktuálne nasadzovaných autobusov, uviedol riaditeľ Úradu NSK Peter Nagy.

Maximálna kapacita sa pohybuje podľa typu nasadeného autobusu od 80 do 86 cestujúcich. Podľa údajov poskytnutých dopravcom bolo v hodnotenom období v autobuse od 26 do 50 cestujúcich. V ojedinelom prípade, deň po školských prázdninách, sa v autobuse viezlo 65 cestujúcich. Požiadavku občanov preto považujeme za neopodstatnenú. Možná kapacita nasadzovaných autobusov je na reálnu potrebu postačujúca, odpovedal riaditeľ úradu zástupcom petičného výboru.

TEXT: TASR
FOTO: Úplne ilustračné

Vyjadrite svoj názor