Región 2021. 07. 13.

V Nitrianskom samosprávnom kraji zabezpečujú prímestskú autobusovú dopravu nové autobusy spoločnosti ARRIVA

Spoločnosť ARRIVA modernizuje vozový park – dnes zaradila do prevádzky nové autobusy, ktorými bude zabezpečovať prímestskú autobusovú dopravu v Nitrianskom samosprávnom kraji. Pätnásť nových nízkopodlažných autobusov umožní jednoduchšie nastupovanie imobilným cestujúcim, ale aj mamičkám s kočíkmi. Autobusy sú vybavené informačnými tabuľami, USB nabíjačkami, WiFi pripojením, klimatizáciou a majú šetrný prístup k životnému prostrediu.

Dopravnú situáciu v mestách a ich okolí ovplyvňuje zvyšujúci sa počet osobných automobilov a zaťažovanie cestnej infraštruktúry, čo sa prejavuje na kvalite života obyvateľov a čistote ovzdušia. Cieľom verejnej osobnej dopravy je prispieť k zlepšeniu dopravnej situácie a zvyšovaniu bezpečnosti a kvality cestovania. ARRIVA na Slovensku je pripravená poskytovať svojim objednávateľom aj cestujúcim modernú, bezpečnú a spoľahlivú dopravu v súlade s požiadavkami a zmluvnými podmienkami.

Spoločnosť ARRIVA priebežne modernizuje autobusové stanice, vozový park, skvalitňuje a rozvíja služby pre cestujúcich, a to všetko pri zabezpečovaní stabilného pracovného prostredia a pracovných podmienok nevyhnutných na udržanie a motivovanie kvalifikovaných zamestnancov.

„Cieľom spoločnosti ARRIVA na Slovensku je poskytovať pre objednávateľov a cestujúcich bezpečnú, modernú a trvalo udržateľnú službu v požadovanej kvalite. Verejná doprava môže konkurovať individuálnej doprave, ak je pohodlná, bezpečná a spoľahlivá. Aj preto sme sa zaviazali, že 60 % autobusov bude počas trvania zmluvy v Nitrianskom kraji vybavených elektronickými tabuľami, vďaka ktorým cestujúci získajú prehľad o priebehu ich cesty, takmer 60 % bude mať WiFi, viac ako 50 % autobusov bude klimatizovaných a ich priemerný vek je na úrovni 8,5 roka. S hrdosťou môžeme konštatovať, že dnes, pri odovzdaní ďalších nových autobusov do prevádzky, všetky uvedené podmienky spĺňame, v niektorých parametroch aj prevyšujeme. Zvýšené nároky na verejnú osobnú dopravu v procese integrácie si vyžadujú investície a modernizáciu poskytovaných služieb. Rozvoj verejnej dopravy, modernizácia, investície, ale aj naše skúsenosti s poskytovaním služieb sú zárukou spoľahlivého a zodpovedného partnera pre objednávateľov verejnej dopravy,“ povedal Silvester Zemes, generálny riaditeľ spoločností ARRIVA Nové Zámky a ARRIVA Nitra.

V Nových Zámkoch dnes ARRIVA oficiálne odovzdala nové autobusy do prevádzky v prímestskej autobusovej doprave za prítomnosti predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Milana Belicu, ktorý povedal: „V kontexte vnímania dopravných služieb na Slovensku a v Európe sa zvyšujú nároky na služby poskytované dopravcami aj v Nitrianskom samosprávnom kraji. Kvalitne poskytované služby vrátane modernizácie vozového parku v spojitosti s narastajúcim diskomfortom pri šoférovaní na stále viac zaplnených cestách môžu predstavovať novú motiváciu pre návrat cestujúcich k verejnej autobusovej doprave, čo pri správne nastavených parametroch prinesie úspory pre Nitriansky samosprávny kraj a štát,  pre správcov ciest, ale predovšetkým pre cestujúcu verejnosť.

Treba zdôrazniť, že modernizácia vozového parku spoločnosti ARRIVA Nové Zámky a.s., je zatiaľ  najväčším európskym projektom Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu verejnej osobnej dopravy, ktorý bol predložený, schválený a implementovaný v Sprostredkovateľskom orgáne (SO) pre Integrovaný regionálny operačný program.“

Spoločnosť ARRIVA Nové Zámky zabezpečuje prevádzku 97 liniek prímestskej autobusovej dopravy v Nitrianskom kraji. Cestujúcim na pravidelných linkách budú od dnešného dňa k dispozícii nové moderné autobusy typu SOR CN 12 s motorom Euro 6 so šetrným prístupom k životnému prostrediu. Službu vo verejnom záujme tak budú v Nitrianskom kraji zabezpečovať ďalšie nové vozidlá, ktoré svojimi parametrami poskytujú vyšší štandard cestovania. Moderné autobusy majú kapacitu 42 miest na sedenie a 40 na státie. Cestujúcich budú voziť nové autobusy v okolí Levíc, Štúrova, Komárna a Nových Zámkov

Nízkopodlažné autobusy s označením LOW ENTRY umožňujú jednoduchšie nastupovanie aj pre starších a imobilných cestujúcich alebo mamičky s kočíkom, ktorým je k dispozícii rampa. Nové autobusy ponúkajú cestujúcim bezplatné WiFi pripojenie, nabíjanie prostredníctvom USB portu a klimatizáciu. Autobusy sú vybavené informačnými interiérovými LCD panelmi a elektronickými tabuľami. Na komunikáciu s vodičom poslúžia tlačidlá STOP, DVERE, INVALID a ALARM s popisom v Braillovom písme. Pre zvýšenie bezpečnosti cestujúcich aj vodičov je k dispozícii kamerový systém snímajúci interiér vozidla, priestor všetkých dverí, priestor pred a za vozidlom. Pracovisko vodiča v nových autobusoch je oddelená kabínka s určeným priestorom na vydávanie cestovných lístkov a prácu s hotovosťou, ktorého úlohou je minimalizovanie osobného kontaktu pri výdaji cestovných lístkov a zvýšenie bezpečnosti vytvorením ochrannej zóny.

Nové autobusy, ktoré od dnešného dňa budú zabezpečovať prímestskú verejnú dopravu aj pre obyvateľov a návštevníkov mesta Nové Zámky do práce, školy, za športom, či kultúrou, zabezpečia vyššiu kvalitu a pohodlie počas cestovania. Uprednostnenie cestovania verejnou autobusovou dopravou pred prepravou osobnými autami prispeje k zlepšeniu dopravnej situácie i kvality životného prostredia v meste. Navyše ponúkame obyvateľom a návštevníkom mesta Nové Zámky možnosť bezplatnej prepravy autobusom na termálne kúpalisko Štrand Emila Tatárika, kde srdečne všetkých pozývam,“ doplnil Otokar Klein, primátor mesta Nové Zámky.

S cieľom zvýšenia atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy bol projekt Modernizácie vozového parku ARRIVA Nové Zámky, a.s. spolufinancovaný zo zdrojov Integrovaného regionálneho operačného programu so spoluúčasťou dopravcu vo výške 10 % z celkovej ceny obstarania pätnástich nových autobusov (2,38 mil €).

K nevyhnutnej súčasti funkčnej verejnej dopravy patria služby cestujúcim a poskytovanie aktuálnych informácií a zmien, ktoré sú komunikované prostredníctvom rôznych informačných kanálov. ARRIVA informuje o aktuálnych cestovných poriadkoch, čipových kartách a výhodách ich používania, o prijatých zmenách a poskytovaných službách prostredníctvom  webovej stránky, e-mailu informacie@arriva.sk alebo na linke zákazníckej podpory +421 915 733 733, od 8:00 do 20:00 každý deň vrátane víkendov a sviatkov. Cestujúci majú možnosť získať vždy aktuálne informácie aj online, a to po prihlásení sa na odber noviniek cez formulár na internetovej stránke www.arriva.sk/newsletter. Priamo na svoju e-mailovú adresu tak môžu dostávať aktuálne informácie o cestovných poriadkoch, zmenách a obmedzeniach, novinkách i nových pracovných ponukách spoločností ARRIVA na Slovensku.