Región 2023. 02. 10.

Obce v okrese Komárno sa zaraďujú medzi tie s najnižšou vzdelanostnou úrovňou na Slovensku

Vzdelanostnú úroveň nad hodnotou celoslovenského priemeru má 12 percent obcí. Top medzi obcami s najvyššou vzdelanostnou úrovňou tvoria obce Rovinka, Donovaly, Miloslavov, Špania Dolina, Marianka a Chorvátsky Grob. Informovala o tom hovorkyňa pre Sčítanie obyvateľstva, domov a bytov (SODB) 2021 Jasmína Stauder na základe štúdie Vzdelanostný a kariérny diferenciál populácie SR.

Napríklad v obci Rovinka v okrese Senec sa sčítalo 5136 obyvateľov. Z daného počtu obyvateľov má až 3391 vysokoškolské a úplné stredoškolské vzdelanie. Obec je priemerným vekom mladá, obyvatelia majú v priemere 34 rokov. Vysoký podiel tvoria obyvatelia v produktívnom veku – 3378 a deti do 14 rokov až 1292. „Keď si uvedomíme fakt, že deti do 14 rokov ešte nemohli ukončiť svoje vzdelanie, zistíme, že každý obyvateľ obce Rovinka má kvalitné vzdelanie,“ priblížila Stauder.

Naopak, medzi obcami s najnižšou vzdelanostnou úrovňou prevládajú obce, ktoré sú situované na južnom Slovensku. „Najvýraznejšie zaostávajú obce z okresov Revúca, Rimavská Sobota, Komárno, Veľký Krtíš a Lučenec. V okrese Revúca má až 57 percent obcí vzdelanostnú úroveň len od 46 do hodnoty 62. V okrese Rimavská Sobota je podiel takýchto obcí až 44 percent,“ uviedla Stauder. Medzi obce s najnižšou vzdelanostnou úrovňou patria Sútor, Kesovce, Dulovo, Radnovce. Na posledných priečkach možno takisto nájsť aj obce s obyvateľstvom z marginalizovaných komunít, a to Lomnička, Jurské, Chminianske Jakubovany, Žehra, Jarovnice a Bystrany.

Zdroj: teraz.sk