Mesto 2013. 03. 30.

Obdarovali obyvateľov útulku

Obyvateľom útulku v Komárne odovzdali dary dobrovoľníci z neziskovej organizácie Charita, n.o. – chránená dielňa Komárno pod vedením p. Nataši Hosnedlovej.  Udialo sa tak pri príležitosti Veľkonočných sviatkov. Išlo o potraviny, hygienické potreby a šatstvo. 

IMG_8424s

Mesto Komárno na Hradnej ul. 22 prevádzkuje útulok pre bezdomovcov, spoločensky neprispôsobivých občanov a občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc a pre matky s deťmi.

Útulok pozostáva zo 14 jednobunkových miestností, v ktorých sa poskytuje krátkodobé ubytovanie (na 1 mesiac, 3 mesiace, zmluva môže byť predĺžená maximálne 8 krát, tzn. na 24 mesiacov – 2 roky). V každej bunke bývajú po dvoch alebo rodina, môžu byť spolu ubytovaní len zvlášť ženy a zvlášť muži alebo matka s dieťaťom. Momentálne je kapacita je 28 ľudí, v zime môžu byť ubytovaní aj po troch.

[juicebox gallery_id=”3″]

Bunka je vybavená 2 posteľami, jednou skriňou a 1 umývadlom so studenou vodou. Ľudia majú možnosť si sami variť na platničke, hygienu majú zabezpečenú v stredisku osobnej hygieny (financované cez projekt), prádlo si perú sami. Poplatok za ubytovanie je 23,24 eur / mesiac.

V lete býva na jeden mesiac útulok zatvorený z dôvodu celkovej rekonštrukcie, dezinfekcie, maľovania, opravy strechy a údržby. V roku 2012 sa vykonávali údržbárske práce priebežne.

Podmienky na ubytovanie: ubytovanie môže dostať občan s trvalým pobytom v meste Komárno, ktorý nemá rodinu (ktorá by mu pomohla), občan, ktorý je v hmotnej núdzi a nevie si zabezpečiť iné bývanie a nemá podlžnosti voči mestu Komárno.

TEXT a FOTO: komarno.sk

 

Vyjadrite svoj názor