Región Dél-komárom 2021. 06. 10.

Objavte prírodné dedičstvo Komárna a Komáromu

Ochrana prírody a životného prostredia vždy bolo a stále je prioritou v Komárne a Komárome. Na území mesta sa nachádza 12 lokalít, z ktorých sa viaceré zaraďujú do ekologickej siete Natura 2000.

Okrem mestského okolia sa bohaté živočíšstvo a rastlinstvo nachádza aj v uliciach centra, na námestiach a v parkoch. Celkovo ide o 23 chránených prírodných pokladov.

Nedávno vydaná knižka o meste približuje okrem pevnostného systému aj viacero prírodných skvostov ako napríklad jazero Rüdiger a ich rybárstvo a vodstvo, ostrov Svätého Pavla, pobrežie Dunaja, Nemocničnú záhradu a Nagyherkály les.

Obsah publikácie siaha až do susedného Slovenského Komárna, kde približuje centrum mesta, prírodné dedičstvo od Mŕtve ramena Váhu až po Alžbetin ostrov.

Knižka je dostupná v PDF formáte TU.

Výtlačok vznikol v rámci projektu Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko. „Miluj a chráň oba brehy Dunaja!” SKHU/WETA/1901/1.1/026

Zdroj: komarom.hu