Región Dél-komárom 2023. 05. 10.

Obľúbený delostrelecký dôstojník Komáromu je späť!

Zväzok Szuronyffy Szaniszló a dievčatko z Komáromu, vydaný v roku 2021, zožal u detí veľký úspech, rovnako ako minulý rok vydaný druhý diel. Séria vydavateľstva Komáromi Városmarketing Kft. má už tretiu kapitolu. Knihu opäť napísal Olivér Szabó a ilustrovala Zsanett Barta.

V prvej časti dvaja protagonisti Szaniszló a Luca navštívili známe, turisticky význačné lokality južného Komáromu, kým druhá časť bola akýmsi cestovaním v čase, protagonisti sa stretli so známymi rodákmi z Komáromu, akými sú Mór Jókai, Béni Egressy alebo Ferenc Lehár. Deti mohli z knihy spoznať aj historický Komárom.

Pred pár dňami vydaná tretia časť pripomína najvýznamnejšie historické udalosti mesta. Deti tak môžu navštíviť najzápadnejšie vojenské mesto starovekej Rímskej ríše Brigetio, pripomenúť si založenie hradu v ranom stredoveku, spoznať príbeh špióna Jánosa Kottanera z Komáromu, udalosti zemetrasenia, ktoré takmer úplne zničili mesto, dni revolúcie a boja za slobodu v rokoch 1848-49 a napokon aj mesto, aj s obdobím po prvej svetovej vojne.

Bezplatné publikácie budú dostupné na viacerých miestach v južnom Komárome, takže okrem turistických atrakcií budú dostupné aj v kancelárii Tourinform.

Séria o miestnej histórii plánuje pokračovať aj budúci rok. Štvrtá časť predstaví eko hodnoty Komáromu. Medzi ďalšie plány Városmarketing Kft. patrí, že deti sa budú môcť stretnúť s Lucou a Szaniszlom v divadelnej inscenácii a v rozprávkovom filme. Cieľom by bolo, aby sa dve rozprávkové postavičky stali medzi deťmi skutočnými maskotmi Komáromu.