Mesto 2019. 02. 28.

Obnova exteriéru baziliky sv. Ondreja je po 10 rokoch ukončená

Po desiatich rokoch rekonštrukčných prác sa koncom minulého roka poslednou etapou obnovy bočnej západnej fasády zavŕšila obnova exteriéru baziliky sv. Ondreja v Komárne. V súčasnosti pokračuje reštaurátorský a umelecko-historický výskum interiéru. Na základe výsledkov týchto výskumov by mala podľa pracovníkov Krajského pamiatkového ústavu v Nitre nasledovať komplexná obnova všetkých priestorov baziliky.

Obnova exteriéru baziliky sv. Ondreja v Komárne sa začala pod dohľadom Krajského pamiatkového úradu Nitra v roku 2008 reštaurátorskou obnovou sochárskej výzdoby hlavného priečelia, ktorá trvala štyri roky. Nasledovala postupná reštaurátorská a stavebná obnova všetkých štyroch fasád pod vedením akademického sochára Ondreja Csütörtökiho a neskôr Juraja Puškára. Obnovu od začiatku počas celých desiatich rokov finančne podporovalo aj Ministerstvo kultúry SR cez grantový projekt Obnovme si svoj dom.

Bazilika sv. Ondreja (od apríla minulého roka povýšený na baziliku minor) bol postavený v rokoch 1748 až 1756 jezuitským rádom v neskorobarokovom slohu. V roku 1760 interiér kostola vyzdobil freskami Franz Anton Maulbertsch. V roku 1763 bol kostol zničený silným zemetrasením. Následne v rokoch 1768 až 1771 bol kostol obnovený, interiér vyzdobil freskami viedenský umelec Johann Lucas Kracker. Jednoloďový kostol s tromi kaplnkami v bokoch a s rovným uzavretím presbytérií bol v ďalšom období viackrát poškodený a upravovaný.

(tasr)