Región Dél-komárom 2023. 08. 10.

Obnova Igmándskej pevnosti je v plnom prúde

Počas posledného desaťročia došlo v pevnostnom systéme Južný Komárom k niekoľkým dôležitým zmenám. V roku 2013 bola odovzdaná zrekonštruovaná dunajská bašta pevnosti Monostori, ktorá bola následne rozšírená o nový výstavný priestor a miesto konania podujatí a vznikla komplexná výstavná plocha s rozlohou 1200 metrov štvorcových a neskôr aj nový pontónový most. Na jeseň 2021 bol odovzdaný kompletne zrekonštruovaná časť Csillagerőd, kam sa presťahovala zbierka kópií antického a stredovekého sochárstva Múzea výtvarných umení, a teraz je na rade pevnosť Igmándi.