Región Dél-komárom 2023. 08. 10.

Obnova Igmándskej pevnosti je v plnom prúde

Počas posledného desaťročia došlo v pevnostnom systéme Južný Komárom k niekoľkým dôležitým zmenám. V roku 2013 bola odovzdaná zrekonštruovaná dunajská bašta pevnosti Monostori, ktorá bola následne rozšírená o nový výstavný priestor a miesto konania podujatí a vznikla komplexná výstavná plocha s rozlohou 1200 metrov štvorcových a neskôr aj nový pontónový most. Na jeseň 2021 bol odovzdaný kompletne zrekonštruovaná časť Csillagerőd, kam sa presťahovala zbierka kópií antického a stredovekého sochárstva Múzea výtvarných umení, a teraz je na rade pevnosť Igmándi.

Presnejšie, príprava a práce trvajú už roky, keďže to v roku 2021 vyhlásil primátor Attila Molnár a Czunyiné Judit Bertalan, zástupkyňa parlamentu regiónu. Ako píšu aj epiteszforum.hu a kemma.hu, budova bude obohatená o novú recepciu, výstavné priestory, vodné bloky, jedáleň, kancelárske priestory a sklady. Do plánov bolo zahrnuté aj čistenie fasády pevnosti a dokončenie terénnych a sadových úprav.

Zariadenie dostane aj nový multifunkčný priestor, zrekonštruujú sa aj vedľajšie a obslužné miestnosti. Namontuje sa niekoľko nových okien a dverí, odborne zrenovujú chodník. Budova bude počas rekonštrukcie obohatená aj o recepciu.

Výstavba pevnosti Igmándi, najmladšieho a najjužnejšieho člena pevnostného systému v Komárome sa začala v roku 1871. Od septembra 1939 do marca 1941 tu boli poľskí vojaci, potom sa stala poľským vojenským internačným táborom a kasárňami pracovnej služby. Koncom vojny využívalo obyvateľstvo pevnosť ako úkryt. V roku 1966 sa už nepoužívala na vojenské účely a odvtedy tam sídli kamenný sklad múzea Györgya Klapku z rímskej éry, ako aj expozícia protivzdušnej obrany, ktorá bola otvorená v roku 2013.

Zdroj: sziakomarom.sk