Mesto 2023. 09. 08.

Obyvatelia Komárna môžu získať zadarmo ovocné i okrasné stromy

Obyvatelia Komárna môžu mestský úrad požiadať o okrasné či ovocné stromy, ktoré od mesta dostanú zadarmo. Ako uviedla radnica, stromy si však musia „adoptovať“ a následne sa o ne starať. „V prípade ovocných drevín musia plodmi z úrody ponúknuť aj svojich susedov,“ pripomenul magistrát.

Jesennú akciu zameranú na výsadbu nových stromov v Komárne zabezpečuje mestská organizácia KN Smart. Ako doplnila, záujemcovia môžu požiadať o dreviny iba v obmedzenom počte. „Ovocné stromy si však môžu vysadiť aj na svojich vlastných pozemkoch. V žiadosti môžu uviesť, o aký ovocný strom majú záujem. V prípade verejného priestranstva sa stromy môžu vysadiť jedine so súhlasom mestského úradu a na miesto na to určené, aby nedošlo k prípadnému poškodeniu dopravných a inžinierskych sietí,“ zdôraznil mestský úrad.

Cieľom nového projektu je okrem zvýšenia počtu stromov v Komárne aj zapojenie verejnosti do ich výsadby a následnej starostlivosti. „Stromy zvyšujú kvalitu nášho bývania, ovzdušia a prispievajú k dobrej nálade. Mesto sa v súčasnosti stará o 15.000 stromov a 13.500 kríkov. Sústavne prebieha výsadba nových drevín a v prípade potreby sa nahrádzajú staré stromy. Od tohto roka má mesto aj svoju vlastnú lesnú škôlku,“ dodala radnica.

Zdroj: teraz.sk