Mesto 2019. 11. 23.

Obyvatelia Komárna si prevzali stromy v rámci kampane „Adoptuj si stromček“

Registrácie do kampane prebiehala do začiatku novembra a záujemcovia si mohli vybrať zo série stromček, podľa ďalšieho využitia. Následne si záujemcovia vyzdvihli svoje stromčeky v sobotu 23. novembra na mestskom trhovisku.

Adopcia jedného stromčeka predstavovala celkovo náklady 20 eur, pričom k nim bola priložená aj knižná publikácia. Celkovo bolo takto rozdaných 107 stromčekov, pričom niektoré sa vďaka podpore firiem dostali do rodín ako dar. Občianske združenie KompAkt chce týmto spôsobom povzbudiť obyvateľom nielen k sadeniu stromčekov, ale aj k sústavnej starostlivosti.

Z iniciatívy rôznych združení bude počas jesene vysadených ďalších viac ako 250 stromčekov, mesto tiež vďaka dotácii vysadí 88 stromov v hodnote 16 tisíc eur.

Zdroj: Mesto Komárno – Komárom Város