Ľudia 2021. 08. 09.

Ocenenie Čestný občan mesta Komárno získal prvý rektor Univerzity H. Selyeho

Vo štvrtok predpoludním sa uskutočnilo odovzdanie ocenenia „Čestný občan mesta Komárna“, ktoré mestské zastupiteľstvo udelilo už dávnejšie, ale vzhľadom na situáciu spôsobenú koronavírusom, nebolo možné ho osobne odovzdať.

Na návrh Imre Andrsukóa a Györgya Battu, poslanci mestského zastupiteľstva jednohlasne schválili udelenie čestného občianstva Sándorovi Albertovi, prvému rektorovi Univerzity Hansa Selyeho. Činnosť Sándora Alberta v oblasti pedagogiky je výnimočná a rôznorodá. Ako parlamentný poslanec sa významne pričinil o založenie univerzity a zohral dôležitú úlohu pri budovaní silných základov tejto inštitúcie. Na slávnostnom stretnutí bol čestnému občanovi, okrem pamätnej listiny, odovzdaný aj symbolický kľúč mesta.

Zdroj: Mesto Komárno