Mix 2019. 04. 03.

Ocenili najlepších pedagógov mesta

V piatok 29. marca boli ocenení  najúspešnejší pedagógovia mesta Komárno v rámci slávnostného podujatia v Dôstojníckom pavilóne.

Pri tejto príležitosti primátor mesta Komárno Béla Keszegh poďakoval pedagógom za ich náročnú, zodpovednú prácu, za dosiahnuté úspechy a potom oceneným odovzdal pamätné plakety a diplomy.

Na podujatí sa zúčastnilo aj vedenie mesta Komárno, viceprimátori Tamás Varga a Ondrej Gajdáč, predsedníčka Komisie školstva a kultúry Tímea Szénássy a ďalší hostia.

Na návrh riaditeľov škôl boli v tomto roku ocenení:

 • Mgr. Magyar Tímea, zástupkyňa riaditeľa    MŠ s VJM Ulica Eötvösa
 • Ema Jančová, učiteľka    MŠ Ulica Eötvösa 64
 • Pinke Elvíra, učiteľka    MŠ s VJM, Ulica františkánov
 • Zlatica Libaiová, riaditeľka     MŠ Kapitánova ulica
 • Mária Belobradová, riaditeľka     MŠ Lodná ulica 1
 • Bc. Major Erzsébet, pedagogička    MŠ s VJM Komárno – Nová Stráž
 • Danica Szilasiová, pedagogička    MŠ Ulica mieru 16
 • Kulcsár Anikó, pedagogička    MŠ s VJM Vodná ulica
 • Mgr. Rózsár Mária, pedagogička    ZŠ s VJM Ulica Eötvösa č. 39
 • Mgr. Németh Lajos, pedagóg    ZŠ s VJM Móra Jókaiho
 • Mgr. Győri Monika, pedagogička    ZŠ s VJM Ulica práce 24
 • Mgr. Lucia Králiková, pedagogička    ZŠ Pohraničná ulica 9
 • Mgr. Ľubica Mrázová, pedagogička    ZŠ J. A. Komenského
 • Szabóová Szilvia, zástupkyňa riaditeľa    ZŠ Rozmarínová ulica 1
 • Szakál Attila, pedagóg    Spojená cirkevná škola Mariánum
 • Vargová Veronika, Dis.Art, učiteľka tanca    Základná umelecká škola Komárno
 • Bc. Bajkai Eszter, vychovávateľka    Centrum voľného času Komárno

(komarno.sk)