Kultúra 2017. 06. 27.

Oceňovanie najúspešnejších žiakov SŠ v pôsobnosti NSK

Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja, doc. Ing. Milan Belica, PhD. každoročne v závere školského roka oceňuje najúspešnejších žiakov za uplynulý školský rok. 14 júna si v Koncertnej sále Župného domu v Nitre za reprezentáciu v medzinárodných súťažiach prevzal ocenenie Máté Tóth – žiak III. ročníka Strednej odbornej školy technickej – Műszaki Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, Komárno – predovšetkým za 1. miesto v Medzinárodnej súťaži v konštruovaní elektroniky – Országos Elelektronikai Konstrukciós Verseny  (XX. ročník – Budapešť 21. – 22. apríla 2017).

Uvedenej súťaže sa zúčastnilo 8 maďarských a 2 slovenské školy. Súťažilo 5 jednotlivcov a 7 dvojčlenných družstiev. Naša škola sa tohto podujatia zúčastnila po druhýkrát a výsledky súťaže boli pre nás vynikajúcim úspechom. V odborných učebniach Elektrotechnickej fakulty Kandó Kálmána Vysokej školy (Óbudai Egyetem) študenti vypracovávali úlohy v konštruovaní meracieho prístroja, jeho pomocou následne vyhotovili merací protokol, nasledujúci deň predstavovali v priestoroch firmy  BHE Bonn Hungary Electronics s.r.o. svoj vlastný projekt. Prvýkrát v histórii tu zvíťazil súťažiaci zo Slovenska – Máté Tóth s projektom širokopásmového rozkmitavého generátora. Okrem diplomu dostal hodnotné dary (odborné publikácie z oblasti elektroniky, ktorých autorom je elektrotechnický inžinier Csaba Nagymáté – jeden z odborných porotcov). Od spoločností H-TEST s.r.o. prevzal merací prístroj, od INCOMP Elektronics s.r.o. veľmi cenný osciloskop RIGOL a tiež poukážky na nákup elektronických súčiastok (v špecializovaných obchodoch firiem Lomex, HQ Elektronika – obe v hodnote  po 30 000 Ft).

13. júna 2017 riaditeľ SOŠT-MŰZSKI v Komárne – Ing. Elemír Pál prevzal dar pre školu – digitálny štvorkanálový osciloskop v hodnote viac ako 2000 € od maďarského zástupcu firmy Rohde & Schwarz-Österreich GmbH – Ing. Balázsa Nagya, ktorý zdôraznil, že Máté si svojou kvalitnou prácou a odbornými znalosťami zaslúžil uznanie a podporu odbornej poroty.

Naša škola je vďaka projektu nadaného žiaka pozvaná na medzinárodnú súťaž ELEKTROSUB (Budapešť – október 2017), kde bude Mátého projekt odprezentovaný.

A kto je tento nenápadný, skromný mladík? – Máté Tóth má 18 rokov, pochádza z Kolárova, študuje v odbore mechanik elektrotechnik, má bohaté praktické a teoretické odborné znalosti. Pravidelne sa zúčastňuje na rôznych súťažiach, ako Mladý tvorca, je naším najúspešnejším riešiteľom v medzinárodnej Elektrotechnickej súťaži Károlya Simonyiho (- Simonyi Károly Elektrotechnika Verseny) v Pécsi v Maďarsku, v roku 2016 na Medzinárodnej súťaži v konštruovaní elektroniky (- Országos Elektronikai Konstrukciós Verseny) v Budapešti získal 4. miesto, no a v tomto roku tamtiež sa dočkal už spomínaného uznania najvyššieho. Máté  je húževnatý,  jeho talent a veľký potenciál neunikne žiadnemu pozorovateľovi, väčšinu svojho voľného času trávi vo svojej elektronickej dielničke. Máté má silnú osobnosť, silnú vôlu a spolužiaci ho majú veľmi radi.

Veríme, že o skromnom zanietencovi budeme ešte počuť… Je pre nás potešením, že na rozvoji talentu a úspechoch šikovného mladíka má aj naša škola svoj podiel.

Text: Mgr. Elena Szabóová
Foto: Archív školy