Mesto 2015. 09. 24.

Odborné sympózium Varia Theresiana

Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Nitre, pobočka Komárno Vás pozýva na odborné sympózium VARIA THERESIANA – Aspekty tereziánskeho obdobia v Uhorskom kráľovstve, ktoré sa uskutoční 29. septembra 2015 v utorok od 10:00 h. v priestoroch Podunajského múzea v Komárne na Palatínovej ul. č. 13.

Varia_Theresiana_pozvanka_Page_1

Varia_Theresiana_pozvanka_Page_2