Kultúra 2018. 09. 25.

Odborné sympózium Voda v dejinných súvislostiach

Komárňanské pracovisko Štátneho archívu v Nitre na stredu a vo štvrtok 26. – 27. septembra v spolupráci s Podunajským múzeom v Komárne pripravilo odborné sympózium pod názvom Voda v dejinných súvislostiach.

Program je obsažný a nájdu si v ňom svoje nielen historici, odborníci, ale naozaj každý, koho naše rieky i termálne pramene zaujímajú či už ako živel alebo ako zdroj prosperity. Historici a archivári zo Slovenska, Maďarska i z Českej republiky budú prednášať o riekach a vymedzovaní národného územia, o regulačných úpravách a pokusoch o tzv. disciplináciu vody pred mnohými desaťročiami.

Témou budú aj povodne a protipovodňové opatrenia a pripravená je aj zaujímavá faktografia o ochrane štátnej hranice na Dunaji v rokoch 1952-1965.

Časť sympózia bude venovaná architektonicko-urbanistickému rozvoju slovenských prístavných miest na Dunaji a s tým súvisiaca prednáška o zmenách dunajského koryta od 17. storočia po súčasnosť.

Usporiadatelia nezabudli ani na oblasť termálnych vôd, na ktoré je Slovensko bohaté a s tým súvisiaci rozvoj kúpeľníctva. Voda je energia, bude sa teda hovoriť aj o lodných mlynoch a o konfliktoch, ktoré pramenili z využívania vody na banských územiach v neskorostredovekom Uhorsku.

A keďže sa sympózium koná v Komárne, nebude chýbať spomienka na krutý príbeh ničivej dunajskej povodne na Žitnom ostrove z roku 1965.

Všetky tieto a mnohé ďalšie témy odznejú v priestoroch Podunajského múzea v Komárne na Palatínovej 13. Sympózium sa otvára v stredu 26. septembra o 10.00 h.

Podujatie archivári pripravili v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva.

(tasr)