Mix 2022. 01. 31.

Okolie Komárna budú môcť turisti spoznávať pomocou aktuálnej turistickej mapy

Vydavateľský tím z Kynceľovej aktualizuje územie Dolnej Nitry a Podunajska. Výsledkom bude podrobná turistická mapa Hronská pahorkatina, Nové Zámky. Najpresnejšie turistické mapy od legendárneho výrobcu VKÚ Harmanec sú turistami využívané už 30 rokov.

V dobe elektronizácie sa využívajú nielen papierové mapy, ale aj rôzne mobilné aplikácie či navigačné systémy. Avšak každý správny turista má v batohu klasickú, papierovú mapu. Pripravovaná turistická mapa územia Dolnej Nitry a Podunajska, od legendárneho výrobcu Vojenského kartografického ústavu v Harmanci, nebude obsahovať len turistické trasy. Nebudú v nej chýbať ani všetky oficiálne evidované cyklistické značené trasy, zariadenia cestovného ruchu a popis tých najzaujímavejších miest. Aktualizácia mapy prebieha priamo v teréne.

Pokračujú vo výrobe legendárnych VKÚ mapách

Vydavateľský tím z Kynceľovej, neďaleko Banskej Bystrice, pokračuje od roku 2016 vo výrobe najpresnejších legendárnych zeleno-žltých turistických máp. Je pokračovateľom výroby významného Vojenského kartografického ústavu v Harmanci.

„Aktualizácia celého mapového listu je náročná ako i z pohľadu získavania aktualizovaných dát a nových informácií, tak aj po kartografickej stránke. Nové spracovanie turistickej mapy bude zahŕňať aktuálny prehľad oficiálne evidovaných turistických trás ako aj cyklotrás. V spolupráci
s Klubom slovenských turistov a Slovenským cykloklubom tak zabezpečujeme najpresnejšie a najaktuálnejšie informácie pre turistov.
Všetky zozbierané dáta v teréne a upravené či novovzniknuté trasy dopĺňame do mapového podkladu. To je tá najdôležitejšia časť pri výrobe turistickej mapy,“
približuje redaktor a kartograf, Bohuš Schwarzbacher.

Aktualizovaná podrobná turistická mapa v mierke 1:50 000

Počas aktualizácie turistickej mapy juhozápadnej časti Slovenska sa všetky informácie a mapové dáta získavajú priamo v teréne. Manažér projektu Michal Švec pracuje na aktualizácii mapy štyri mesiace. „V spolupráci s miestnymi samosprávami, kultúrnymi inštitúciami, s podnikateľmi v cestovnom ruchu a miestnymi turistickými organizáciami vytvoríme mapu, ktorá bude slúžiť návštevníkom a turistom tohto regiónu pre lepšiu orientovanosť. Takýmto spresňovaním potrebných dát zabezpečujeme aktuálny prehľad informácií o poskytovaných službách, možnostiach rekreačného vyžitia a aktivitách v časti regiónu Dolnej Nitry a Podunajska,“ spresňuje Švec.

Myslia aj na ochranu prírody

Vydavatelia turistickej mapy dbajú aj na ochranu prírody. Preto bude pri tlači máp použitý papier, pochádzajúci zo šetrne obhospodarovaných lesov, ktorý neprispieva k devastácii lesov a nepodporuje nelegálnu ťažbu dreva. To všetko zabezpečuje medzinárodný uznávaný systém certifikácie s logom FSC (Forest Stewardship Council). Zaručuje, že drevo použité na výrobu produktov pochádza z lesov, ktoré sú dobre a zodpovedne obhospodarované podľa prísnych environmentálnych, sociálnych a ekonomických štandardov.

„Vzhľadom na polohu územia na pohraničí s Maďarskom a množstvo maďarských návštevníkov v regióne, budeme v mape prezentovať jednotlivé zaujímavosti okrem slovenčiny aj v maďarskom jazyku, dodáva projektový manažér. Turistická mapa 156 Hronská pahorkatina, Nové Zámky sprehľadní tie najnavštevovanejšie aj menej prebádané miesta v okolí Nových Zámkov a Komárna. „Preto výrobou novej aktualizovanej turistickej mapy prispejeme k rozvoju turizmu, keďže návštevníci ju môžu využiť na plánovanie svojich výletov či turistiky so svojimi blízkymi,“ uzatvára Švec.

Podľa slov Michala Šveca sa môže súčasťou mapy stať aj obec či zariadenie cestovného ruchu, ktoré poskytuje uspokojenie potrieb turistov. Preto za akýkoľvek podnet či tip na aktualizáciu mapy ho môže záujemca kontaktovať na emaile svec@vku-mapy.sk