Mesto 2012. 10. 30.

Opýtali sme sa Vás: Čo považujete za dôležité zmeniť/vylepšiť v našom meste?

V októbrovom čísle mesačníka Ahoj Komárno sme sa pýtali,  Čo považujete za dôležité zmeniť/vylepšiť v našom meste? Toto sú odpovede , ktoré sme uverejnili. Čo si myslíte vy? Nechajte nám svoje názory v komentároch!

Eka Balašková, predsedníčka ZO ÚNSS, Komárno
Skúsili ste sa prejsť po meste s kočíkom, nedaj Bože s vozíkom? Nie len tak po uliciach ale vojsť do hociktorého obchodu, či úradu? Architektonické bariéry považujem za veľký problém v každom meste, nie len v tom našom, no to naše by mohlo ísť príkladom tým ostatným. Ďalší problém – Anglia park. Krásne miesto ktoré by mohlo slúžiť rodinám ako oddychová zóna v centre, nebyť toho čo tam je dnes…

 

Štefan Tóth, manažér portálu www.pevnost-komarno.tym.sk
Z pohľadu občana – obyvateľa by bolo vhodné zamerať sa na zlepšenie ekonomickej situácie a naštartovanie rozvoja mesta. Najmä stav nezamestnanosti začína byť vážnym signálom pre kompetentných, aby konali. Z pohľadu návštevníka predovšetkým zlepšiť marketingovú komunikáciu a stratégiu propagácie. Aj keď je mesto historicky nesmierne zaujímavé, takmer nikto o jeho zaujímavostiach netuší. A pritom máme čo ponúknuť: pevnosť, historické centrum, nádherné toky Dunaja, Váhu a ich okolie.

Jozef Černek, predseda MOMS
Ak by som ja mohol niečo zmeniť, zakážem mestskej rade príslušnosť k politickej strane. Majú tam byť zástupcovia obyvateľov, zástupcovia jednotlivých štvrtí a majú hájiť záujem a bojovať za svoju štvrť, a nie za politickú stranu. Totiž mám pocit, že poslanci si často robia napriek, nie kvôli podstate veci, ale kvôli farbe trička. To mi príde, najmä v našom meste, úplne scestné. Veď tí ľudia sa predsa poznajú roky, ešte nedávno sa spolu naháňali po Mŕtvaku a teraz sa idú tváriť, že si politicky nerozumejú. Politické hry patria do obdobia pár mesiacov pred voľbami. Ale potom je už predsa jasné, že mesto riadi tento výber ľudí a odo dňa vymenovania majú vystupovať spolu ako jeden funkčný celok. Majú sa spolu boriť s problémami mesta a nie vymýšľať si medzi sebou žabomyšie a hlavne, smiešne spory.

Karol Kúr, predseda ZK Spartacus Komárno
Nakoľko robím do športu, mal by sa úplne zmeniť systém dotácií pre športové kluby, podporovať komárňanské talenty aj zo sociálne slabších rodín, prideľovanie dotácie by malo byť spravodlivejšie, v prvom rade by sa mali podporovať komárňanské deti, z ktorých vyrastú reprezentanti. Ešte za čias p. Bastrnáka sa pred pridelením dotácie zvolali funkcionári jednotlivých športových klubov a niekedy v horúcej a živej diskusií sa preberali plánované dotácie, členovia komisie pre šport dostali objektívny obraz. Viac preferovať a podporovať športové ale aj iné akcie. Ak nie európskeho, tak celoslovenského významu. Mal by sa zlepšiť styk funkcionárov mesta, ale aj členov zastupiteľského zboru s občanmi, voličmi. Toto je na veľmi slabej úrovni. Mnohé otázky by mohli byť zodpovedané po konzultácií s občanmi už pred zasadnutím zastupiteľstva.

Roland Huszárik, grafik,umelecký maliar
Ako laik, ktorý chodí po uliciach si myslím, že chodníky na Jókaiho ulici nie sú bezpečné. Potrebné by bolo umiestniť zopár “ležiacich policajtov”, ktorí by spomaľovali autá. Ako človek, ktorý jazdí na aute si zas myslím, že treba súrne opraviť cestu na Alžbetinom ostrove. A ako účastník verejného života by som chcel poprosiť komárňaských poslancov, v prípade keď sa niekto na nich obráti, aby neselektovali človeka podľa jeho politického názoru, lebo toto už v tomto meste NIE JE NORMÁLNE!

Vyjadrite svoj názor