Mix 2017. 10. 31.

OTP Banka podporuje finančné vzdelávanie detí a študentov prostredníctvom svojej OTP Ready Nadácie

OTP Ready Nadácia bola založená v roku 2015 a svoje aktivity sústredí na zlepšenie finančnej gramotnosti žiakov základných a stredných škôl.

Za viac ako dva roky činnosti nadácie lektorky navštívili 111 škôl a školili viac ako 4 700 žiakov na celom území Slovenska. „Aby ste viedli takýto kočovný život, keď tri krát do týždňa spíte v inom meste a hoteli, musí to byť pre vás viac ako len práca“ hovorí lektorka nadácie.

Nadácia robí školenia finančnej gramotnosti nielen v slovenskom jazyku, ale aj na školách s vyučovacím jazykom maďarským. Osobitnou kategóriou vyžadujúcou špeciálne prístupy sú školenia pre žiakov so zrakovým, sluchovým, mentálnym alebo telesným postihnutím.

Pre deti a žiakov sú školenia príjemným vybočením zo školského stereotypu, preto sa na tieto hodiny tešia. Na našich kurzoch sa veľa hráme, rozprávame a súťažíme. Na jednoduchých príkladoch a paralelách vedia aj tí najmenší pochopiť hodnotu peňazí a naučiť sa správne s nimi narábať. Jeden z našich žiakov po kurze povedal „Teraz už viem, koľko stoja veci , čo všetko potrebujeme doma a prečo maminka musí byť tak dlho v práci. Ten nový mobil už nechcem.“

Program finančného vzdelávania sa v roku 2018 rozšíri aj o školenia pedagógov a rodičov, ktorí budú pomáhať ešte rýchlejšiemu šíreniu finančnej gramotnosti. OTP Ready Nadácia otvorí v budúcom roku nové školiace centrum v Trnave. Spolu s personálnym posilnením lektorov sa ročná kapacita školení takto rozšíri na 2500 študentov.

Štartovacím výstrelom pre aktivity v roku 2018 bolo stretnutie s názvom „Finančné a ekonomické vzdelávanie bez hraníc“ pod záštitou materskej Nadácie Andrása Fáyho, ktorá sa venuje finančnému vzdelávaniu od roku 1992. Na pôde univerzity J . Selyeiho sa 26. októbra stretli študenti, pedagógovia, rodičia, školitelia a zástupcovia obidvoch nadácií, aby spolu diskutovali o finančnom vzdelávaní, predstavili nové témy a trendy v interaktívnom prístupe k vyučovaniu. Aktivity v oblasti finančného vzdelávania sú spolufinancované aj z Fondu regionálneho rozvoja a z prostriedkov Európskej únie v rámci projektu Interreg.

Veríme totiž, že finančná gramotnosť vyrastajúcej generácie je kľúčom k ich úspešnému životu v dospelosti. Snažíme sa takto pomôcť vychovať generáciu, ktorá vie zodpovedne spravovať svoje financie a správne sa rozhodovať vo finančných otázkach.

Róbert Varšányi,
Marketing, PR a DM 

Foto: ilustračné fotky, zdroj: internet