Kultúra 2014. 03. 04.

Otvorená univerzita Židovskej univerzity v Komárne

Židovská náboženská obec v Komárne pozýva všetkých záujemcov na prednášky Otvorenej univerzity Židovskej univerzity v Budapešti, ktoré sa budú konať v jarnom období:

Program je určený pre všetkých a je bezplatný.
Miesto konania: Menház – Židovské kultúrne a spoločenské centrum, Ul. Eötvösa 15, Komárno
Začiatok vždy o 16:00 h
Tlmočenie do slovenčiny je zabezpečené!

20. marca 2014 (štvrtok)
Doc. Szántóné dr. Balázs Edit: Purim v Bude
9. apríla 2014 (streda)
Odborný pracovník Sándor Friedmann: Umenie spomínania v období po holokauste.
30. apríla 2014 – ako súčasť Komárňanských dní (streda)
Dr. András Zima: V medziach nových hraníc.“ Medzivojnové budapeštianske skupinové stratégie zamerané na modernizáciu židovstva v súvislosti so zmenou hraníc v Karpatskej kotline.
28. mája 2014 (streda)
Dr. János Pelle: Posledné obvinenia z rituálnej vraždy
Všetci ste srdečne vítaní!

Kontakt: kile@menhaz.sk, www.menhaz.sk, 035/7731-224