Kultúra 2016. 08. 23.

Európsky deň židovskej kultúry 2016 – pozvánka

Pri príležitosti Európskeho dňa židovskej kultúry v nedeľu 4. septembra 2016 pripravila Židovská náboženská obec v Komárne pre vás celodenný program, na ktorý srdečne očakávame každého záujemcu.

Tohtoročnou ústrednou témou sú židovské jazyky. Vstup je voľný a program je otvorený pre každého. Tlmočenie do slovenského a maďarského jazyka bude zabezpečené.

11:00 Odhalenie pamätnej tabule lekára a niekdajšieho riaditeľa komárňanskej nemocnice Móra Lipschera
Miesto konania: budova chirurgického oddelenia komárňanskej nemocnice, Mederčská ulica
Program pokarčuje od 12:30 hodiny v budove Útulku (Eötvösova ul. 15)

12:30 Kóšer obed – kulinárske špeciality piešťanskej rebecen Biny Stiefel
Obed je zdarma, treba sa však vopred zaregistrovať do 28. augusta na adrese kile@menhaz.sk.

13:30 Alebo nie – promócia novej knihy Györgya Ságiho
György Sági sa narodil v Budapešti v roku 1957. V duchu rodinných tradícií sa vyučil za krajčíra, neskôr získal právnické vzdelanie. Svoje odborné znalosti zúročil ako právny poradca najväčších maďarských odevných závodov. Pred niekoľkými rokmi sa začal venovať žurnalistike (zábavné periodikum Ludas Matyi), potom si otvoril advokátsku kanceláriu. Písanie ho však nepustilo, ba čo viac!

14:00 Synagógy na Slovensku včera a dnes – prednáška Jozefa Dukesa
Jozef Dukes je poľnohospodárskym inžinierom na dôchodku. Vo svojej prednáške prezentuje výsledky svojich výskumov.

14:30 Jidiš v Strednej Európe
Szonja Ráhel Komoróczy, absolventka hebraistiky a judaistiky, vedecká pracovníčka Inštitútu pre výskum menšín Maďarskej akadémie vied.
Prednáška prezentuje rozšírenie jazyka jidiš v strednej Európe, hovorí o tom, kedy a aké jidiš jazyky vznikli a čo sa s nimi stalo do začiatku 20. storočia.

15:00 Mesiac Elul – prednáška piešťanského rabína Zeva Stiefela o mesiaci príprav

15:30 Odovzdanie cien Kehila a Kehila Chaver v synagóge

15:45 Koncert Judit Kleinovej a jej priateľov
Na koncerte odznejú najkrajšie a najznámejšie jidiš a klezmer melódie, ktoré poslucháčov pozvú na malý pomyselný výlet.
V rámci koncertu vystúpia:
Judit Klein – spev
Katalin Agnecz – harmonika
József Dávid – klarinet
István Rózsa – tuba

Sprievodné programy:

Aké krásne sú tvoje stany…
Putovná výstava o židovských modlitbách, hodnotách, tradíciach, o súčasnosti a budúcnosti – putovná výstava Maďarského židovského múzea a archívu (www.milev.hu) zriadená v maringotke bude sprístupnená dňa 4. septembra od 13. do 17. hodiny pred budovou Útulku. Vstup voľný. V maringotke sprevádzajú výstavou odborníci zriaďovacej inštitúcie.

Detské programy:
Deti očakávame v budove Útulku od 13:30 do 15:00 hodiny, kde máme pre ne pripravené remeselnícke činnosti a môžu sa zoznámiť so svetom židovských sviatkov.

Podujatie podporujú:
Národný kultúrny fond (NKA), mesto Komárno, Fond Gábora Bethlena, Nitriansky samosprávny kraj, Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky, Úrad vlády Slovenskej republiky, JHF, Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike, Nadácia EZRA