Región 2014. 05. 04.

Otvorený list v záujme našich študentov

Vážení predsedovia vlád Českej republiky, Maďarska, Poľskej republiky a Slovenskej republiky!

S hlbokou úctou a priateľstvom Vás pozdravujem z mesta Ostrihomu, z rodiska kráľa svätého Štefana, ktoré leží pri brehu veľkorieky Dunaj.

Nedávno od jedného priateľa, ktorý žije na Morave, som sa dozvedel, že predsedovia vlád Slovenskej republiky a Českej republiky medzi inými podpísali medzištátnu zmluvu o vzájomnom uznaní školského vzdelania. To je chvályhodný čin, pretože uľahčuje život študentom, ktorí ako občania druhého štátu svoje štúdiá absolvujú v Českej republike alebo v Slovenskej republike.

Naše štáty majú kresťanské korene, z tohto dôvodu verím tomu, že keby sa múdri politici štátov V4 – Českej republiky, Maďarska, Poľskej republiky, Slovenskej republiky – dohodli medzi sebou o úplnom vzájomnom uznaní školského vzdelania, občania týchto štátov by to prijali s radosťou a príjemným pocitom.

Veriac vo Vašom pochopení a dobrej vôli, prajem Vám a Vašim blízkym veľa zdravia a dlhý, spokojný život.

S úprimnou úctou:

PaedDr. Szilas László
Percz utca 3.
H-2500 Esztergom
MAGYARORSZÁG