Región 2015. 02. 16.

Chorobnosť na chrípku mierne klesá, mnohé školy však zostávajú zatvorené

Po období, kedy v Nitrianskom kraji dochádzalo k prudkému nárastu ochorení na chrípku, začína chorobnosť mierne klesať. V priebehu predchádzajúceho týždňa klesol počet ochorení na chrípku o takmer osem percent, počas tohto týždňa došlo opäť k miernemu poklesu. Celkovo bolo zaznamenaných 16.928 prípadov akútnych respiračných ochorení, pričom o chrípku išlo v 4244 prípadoch.

„Predstavuje to pokles chorobnosti chrípky o jedno percento,“ informoval Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Nitre. Aj napriek postupnému poklesu chorobnosti zostáva v kraji naďalej zatvorených 18 základných a deväť materských škôl v okresoch Komárno, Levice, Nitra, Nové Zámky, Šaľa a Topoľčany.

Podľa údajov RÚVZ v Nitre bolo v tomto kalendárnom týždni najviac chorých vo vekovej skupine od 15 do 19 rokov. Priebeh choroby bol komplikovaný u 621 osôb. Z celkového počtu hlásených prípadov bolo 48,5 percenta zápalov prínosových dutín, 28,6 percenta zápalov pľúc a 22,9 percenta zápalov stredného ucha. Ochorenia hlásilo 75 percent praktických lekárov pre deti a dorast a 71 percent lekárov pre dospelých. „Rýchlotestom boli potvrdené 14-krát vírusy chrípky typu A a dvakrát vírus chrípky typu B,“ uvádza sa v správe RÚVZ v Nitre.