Mesto 2015. 01. 17.

Zápis do základných škôl

Zápis prváčikov na školský rok 2015/2016 sa v meste Komárno uskutoční v dňoch 5. a 6. februára 2015. Rodičia sú povinný zapísať do školy deti narodené do 31. augusta 2009 .

Základné školy, ako pomoc rodičom pri výbere tej najsprávnejšej školy organizujú dni otvorených dverí, na ktoré srdečne očakávajú záujemcov.

Deň otvorených dverí sa na ZŠ Jána Amosa Komenského uskutoční v piatok, 23. januára 2015 od 8,00 hodiny, na ZŠ na Rozmarínovej ulici v stredu, 21. januára 2015 do 16 hodiny. Taktiež v stredu, 21. januára organizuje deň otvorených dverí ZŠ Eötvösa. Na ZŠ na Pohraničnej ulici čakajú záujemcov každú stredu od 15-tej do 17-tej hodiny.

Na ZŠ Móra Jókaiho bližšie informácie dostanete na čísle 035/7720 119, v prípade ZŠ na ul. Práce na čísle 035/7700 307 a keď sa zaujímate o ZŠ Marianum informácie vám poskytnú na čísle 0917/350 271.