Mesto 2022. 06. 07.

Stretnutie v Rumunsku alebo Rozvoj finančnej gramotnosti na medzinárodnej úrovni

Problematika zadĺženia, nehospodárneho narábania s peniazmi a nepremysleného nakupovania sa týka väčšiny stredoškolákov. Cieľom projektu Erasmus+ Finančná gramotnosť – cesta k vedomému konzumu je poukázať na dôležitosť osvety v oblasti premysleného riadenia osobných financií so zreteľom na ochranu životného prostredia.

Druhou zastávkou na ceste za rozvojom finančnej gramotnosti žiakov bolo projektové stretnutie v rumunskom meste Ramnicu Valcea v dňoch 4.- 8. apríla 2022. Účastníci z partnerských stredných škôl z Litvy, Portugalska, Rumunska, Grécka a žiaci Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Komárne riešili počas týždňovej vzdelávacej aktivity úlohy zamerané na podporu udržateľného podnikania miestnych remeselníkov.

Študenti i pedagógovia mali možnosť vidieť veľmi dobrú spoluprácu mestského úradu s miestnymi podnikateľmi, ktorej výsledkom je vzájomná podpora, rešpektovanie a podieľanie sa na rozvoji regiónu. Navštívili napr. miestnu pekáreň Boromir, ktorá sa z malého rodinného podniku rozrástla do obchodnej spoločnosti s medzinárodnou pôsobnosťou. Videli tvorbu miestneho majstra hrnčiara, ale aj kláštor, kde mníšky ponúkajú výrobky z plodov vlastnej záhrady.

Dôležitou problematikou stretnutia bola aj zdravá životospráva. Bezhlavé nakupovanie potravín, ktoré neraz končia v koši, má negatívny vplyv aj na životné prostredie. Predísť plytvaniu a zároveň ušetriť peniaze sa dá jedine dôsledným plánovaním jedálnička a starostlivo pripraveným nákupným zoznamom.

Prostredníctvom projektového stretnutia sa zahraničné partnerské školy zoznámili s miestnou kultúrou, prírodnými krásami, ochutnali tradičné jedlá a spoznali veľa priateľských, pohostinných ľudí.

Ing. Andrea Hajabácsová, SOŠ obchodu a služieb Komárno