Šport 2018. 04. 27.

Silový päťboj stredoškolákov

    Dňa 26.04.2018 sa v rámci Komárňanských dní konala súťaž v silovom päťboji. Toto podujatie bolo zároveň jednou z akcií Olympijského festivalu detí a mládeže, ktorého 8. ročník usporiadala Stredná odborná škola obchodu a služieb na Budovateľskej ulici 32 v Komárne.    

Stredoškoláci si zmerali sily v zhyboch na hrazde, kľukoch na bradlách, v drepe s 80%TH(telesnej hmotnosti), v tlaku na lavičke s 60%TH a v bicepsovom zdvihu s 40%TH. V každej disciplíne sa súťažiaci snažili o maximálny počet opakovaní. Najvyšší súčet tento rok dosiahol Németh Dávid – 272b a zaslúžene sa tak stal víťazom, na druhom mieste skončil  Őszi Richard – 201b (obaja Gymnázium Ľ.J.Šuleka) a na treťom Farkaš Erik– 197b(SPŠ Komárno)

Všetci študenti, ktorí súťaž absolvovali si zaslúžia rešpekt a to nie len pre veľké množstvo vykonaných opakovaní, veď víťaz spravil napríklad 120 drepov s 80%TH, ale aj za to že svojím prístupom a vzájomným povzbudzovaním sa prispeli k vydarenému priebehu akcie a dokázali, že šport je pevnou súčasťou ich životov.

Premiérovo si súťaž vyskúšala aj jedna študentka Gymnázia Ľ.J.Šuleka, Anita Konečná, a musíme konštatovať že si viedla skvele. Svojím výkonom dokonca prekonala aj zopár chlapcov a dala nám impulz do budúcna pre zorganizovanie podobnej akcie aj pre dievčatá.

Silový päťboj svojou účasťou a vecnými cenami podporil aj náš bývalý žiak Viktor Vincze, ktorý v súčasnosti úspešne preteká v oblasti fitnes a kulturistiky. Žiaci si s ním mohli urobiť fotky, ochotne im odpovedal na otázky a veríme, že ich namotivoval do ďalšieho cvičenia. Tak isto by sme chceli poďakovať aj mestu Komárno, ktoré znovu finančne prispelo na toto vydarené podujatie.

(Viktor Szabó,organizátor, SOŠOaS Budovateľská 32)