Šport 2016. 05. 02.

Súťaž v silovom päťboji – Olympijský festival detí a mládeže Slovenska

Stredná odborná škola obchodu a služieb dňa 27.04.2016 organizovala súťaž v silovom päťboji za účasti žiakov zo 7 stredných škôl okresu.

Bol to už 6. ročník tohto podujatia, kde si chlapci zmerali sily v zhyboch na hrazde, kľukoch na bradlách, v drepe s 80% TH (telesnej hmotnosti), v tlaku na lavičke s 60% TH a v bicepsovom zdvihu s 40% TH.
Išlo o dosiahnutie čo najvyššieho súčtu opakovaní v týchto disciplínach. Tento ročník síce nepatril medzi tie s najpočetnejšou účasťou, ale rozhodne bol najkvalitnejší čo sa týka výkonov pretekárov, keď hneď traja prekročili 200 bodovú hranicu.
Vyzdvihol by som ich výkony najmä v drepe, keď s činkou o hmotnosti 80% TH spravil Matúš Ďurčo 114, Kovács Richard 111 a Frey Boris 110 opakovaní. Kto už aspoň raz robil drepy s činkou na chrbte, vie aké sú to neskutočné výkony. Obdiv a pochvalu si ale zaslúžia všetci chlapci, ktorí absolvovali celú súťaž a to nie len pre obrovský objem nadvíhaných kilogramov, ale aj za férový prístup a vzájomné povzbudzovanie sa.

Víťazom sa stal Matúš Ďurčo – 269 b (Gymnázium Ľ.J.Šuleka), ktorý dominoval v štyroch z piatich disciplín. Druhé miesto obsadil Boris Frey – 241 b (Súkr. SOŠ s vjm. Kolárovo) a tretie Richard Kovács – 229 b (SOŠOaS Budovateľská).

Bol to príjemne strávený čas v spoločnosti ľudí, pre ktorých je šport a fitnes životným štýlom.

(Viktor Szabó)

DSC_1100 DSC_1124