Mesto 2013. 10. 04.

Začína chrípková sezóna – ako sa chrániť?

Od októbra do apríla tu máme každoročne chrípkovú sezónu. Tá má silu nielen poslať do postele desaťtisíce ľudí, ale zatvárať celé školy i úrady. Nástup je okamžitý a dokonca aj z plného zdravia. Ide o infekčné ochorenie, ktoré prebieha ako akútne zápalové ochorenie horných dýchacích ciest.

Často začína zimnicou, bolesťami hlavy, teplota stúpa na 39 – 40 ºC. Chorý má bolesti svalov a kĺbov, suchý, dráždivý kašeľ, nádchu, pocit sucha a škrabania v hrdle. Ku klinickým príznakom dochádza za 1 až 3 dni od infikovania sa. Pokiaľ nevzniknú komplikácie, príznaky po 3-5 dňoch odznejú. K úplnému uzdraveniu obvykle dôjde do 2-4 týždňov od prvých príznakov.

Ideálne je chrípke predchádzať. Ak sa ale dostanete do nepríjemnej situácie ochorenia, treba ju určite liečiť. Chrípka sa u väčšiny obyvateľstva stáva vážnym ochorením len vtedy, ak prejde do zápalu priedušiek, stredného ucha, prínosových dutín, alebo zápalu pľúc. Komplikácie často vyžadujú hospitalizáciu v nemocnici a u vysoko rizikových osôb môžu spôsobiť až ohrozenie života.

Rizikovú skupinu predstavujú najmä starší ľudia vo veku nad 59 rokov, alebo ľudia s chronickými dýchacími problémami, srdcovo-cievneho aparátu, zníženou obranyschopnosťou organizmu, cukrovkou a zdravotnícky personál, ktorý ošetruje chorých.

Vírus chrípky sa šíri predovšetkým vzduchom pri kašľaní a kýchaní najmä v prvých dvoch dňoch ochorenia. Vírus infikuje bunky sliznice dýchacieho traktu a v týchto bunkách sa premnožuje po 4 až 6 hodinách. Z napadnutej bunky sa uvoľňuje niekoľko tisíc vírusov, ktoré infikujú ďalšie bunky a tie sa pri kašľaní a kýchaní dostávajú do ovzdušia.

Liečba chrípky je v kompetencii klinických lekárov. Ochorenie by sa v žiadnom prípade nemalo prechodiť. Dôležitý je zvýšený príjem tekutín, vitamínov, podávanie antipyretík a samozrejme pokoj na lôžku.

Prevencia vzniku a šírenia chrípky a chrípke podobných ochorení sa zameriava na zabránenie prenosu vírusov z chorého na zdravého človeka, ako aj na posilnenie celkovej odolnosti organizmu a tiež špecifickej odolnosti proti chrípke. Je potrebné udržiavať sa stále v dobrej fyzickej kondícii najmä správnou životosprávou, dopriať si dostatočnú pohybovú aktivitu (každodenný pobyt na čerstvom vzduchu, cvičenie), otužovanie organizmu. Ďalej je to (najmä v chladnom období) vhodné obliekanie, ktoré môže zabrániť podchladeniu.

Keďže sa chrípka prenáša vzduchom dôležité je časté účinné vetranie miestností najmä v školách, škôlkach, upratovanie navlhko. V čase epidémie chrípky je rozumné vyhýbať sa podujatiam, kde je veľká koncentrácia ľudí (kiná, divadlá, diskotéky a pod.). Tí, čo na chrípku ochoreli, by v žiadnom prípade nemali ochorenie podceňovať.

Z hľadiska ďalšieho šírenia infekcie je veľmi dôležité, aby obmedzili na najnižšiu mieru kontakt s ostatnými ľuďmi počas trvania príznakov ochorenia. Chorí by mali používať papierové vreckovky jednorazovo, po použití ich zahodiť a umyť si ruky.

chripka

ZDROJ: Úrad verejného zdravotníctva SR
FOTO: sxc.hu