Mix 2019. 12. 18.

Ozbrojeným silám chýba 4000 vojakov: Armáda hľadá nové posily aj v Komárne

Ozbrojené sily Slovenskej republiky robia kvôli nedostatku poručíkov celoštátny nábor nových vojakov a Komárno nie je výnimkou. Na konci októbra zavítala na Gymnázium Ľ. J. Šuleka Eva Ondrejovičová, študentka bakalárskeho ročníka Akadémie ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši. Bývalá žiačka, športovkyňa a reprezentantka gymnázia, prišla na svoju „Alma mater“ predstaviť Akadémiu ozbrojených síl, priblížiť svoj študijný program a osloviť nádejných budúcich vojakov.

Nábor robíte na celom Slovensku, keďže nám v armáde chýba veľa vojakov. Prečo sa ľudia stránia uberať sa týmto smerom? Je to predsa len iné ako kedysi, hrozí nám málo vojenských konfliktov.

Dnes úplne stačí, keď je človek pracovitý a usilovný a nájde si bez problémov také zamestnanie, ktoré je ďaleko lepšie platené. Nemusí ísť do armády a upustiť od svojho pohodlia. Aj práve preto sa vojakom zvyšujú platy, aby sa toto zamestnanie zatraktívnilo.

Dnes nie je štúdium na Akadémii ozbrojených síl najatraktívnejším smerom vzdelávania, no napriek tomu si sa na to dala!

Vojenčina bola pre mňa atraktívna už odmalička, pretože je to niečo iné. Nie je to len o neustálom učení sa, ale aj o rôznych zaujímavých vojenských výcvikoch, ktoré pravidelne absolvujeme. Taktiež hneď po škole nebudem musieť premýšľať o zamestnaní, nakoľko ako vojaci budeme mať isté zabezpečenie. Vďaka tejto škole budem mať široké možnosti uplatnenia. So zručnosťami, ktoré mi dá táto skúsenosť a to najmä môj študijný program, sa môžem uplatniť aj v civile, ak by som niekedy aj chcela odstúpiť z armády.

Počas svojich krátkych prednášok študentom predstavila všetky dostupné študijné programy, komunitu, aktivity a možnosti doplnkového vzdelávania sa. Za obrovské výhody sama považuje kvalitu života na akadémii – bezplatné ubytovanie a strava, mzda, veľký areál, výborné podmienky pre športovanie a kvôli nízkemu počtu študentov aj pevné vzťahy medzi sebou.

Tvojím študijným programom sú „Elektronické zbraňové systémy“. Uvažovala si aj nad nejakým iným?

Ešte keď som si podávala prihlášku, hlásila som sa na 3 programy, pretože som nebola úplne rozhodnutá. „Elektronické zbraňové systémy“ ma zaujali najviac, pretože je to technický odbor a tiež má najširšie možnosti uplatnenia či už v armáde, alebo v civile. Ďalej som uvažovala nad programom „Vojenské spojovacie a informačné systémy“ a tiež „Zbraňové systémy, zbrane a ich časti“. Posledný odbor, ktorý tu ešte máme, je  „Bezpečnosť a obrana štátu“.

Mladá vojačka bola úspešnou športovkyňou. Gymnázium v Komárne úspešne reprezentovala vo volejbale, futbale, florbale, ale aj v atletike. Tieto športové výkony jej poslúžili ako výhoda pri prijímacích skúškach a v neskoršom štúdiu, pri výcvikoch, ktoré vyžadovali väčšiu fyzickú zdatnosť.

Sama si bola aktívnou a úspešnou športovkyňou počas štúdia na základnej a strednej škole. Myslíš si, že by sa na vojenčine uchytil aj človek, ktorý nemá športové zázemie?

Určite áno! Je to rovnaké ako s čímkoľvek iným. Pokiaľ je do toho niekto zapálený a baví ho to, uchytí sa a môže byť veľmi úspešný. Stačí len trošku tréningu a snahy!

Budúci vojaci všetky informácie ako aj fotogalérie výcvikov a areálu základne nájdu na oficiálnej stránke Akadémie ozbrojených síl.

(František Šodor, Foto: František Šodor, aos.sk)