Mesto 2017. 05. 24.

Oznámenie o úplnej uzávierke miestnych komunikácií

Mesto Komárno oznamuje, že z dôvodu uskutočnenia podujatia „III. Komarátsky festival detí“ bude dňa 28.05.2017 od 9.00 hod. do 20.00 hod. úplne uzatvorená ulica Hradná a Vnútorná okružná v úseku od zákruty pri detskom parku po parkovisko na Vnútornej okružnej ulici.
Premávka bude odklonená na obchádzkovú trasu v smere od Hradnej ulici na Športovú ulicu a Vnútornú okružnú ulicu.

-Mesto Komárno-